Foto 7

Del denne artikkelen
Foto 7

Gård + brygge: På andre siden av Kjøpmannsgata ligger Huitfedtgården. Brygga tilhørte denne gården, men ble solgt ut etter Arild Huitfeldts død. Foto: Anne Lise Aakervik

Gård + brygge: På andre siden av Kjøpmannsgata ligger Huitfedtgården. Brygga tilhørte denne gården, men ble solgt ut etter Arild Huitfeldts død. Foto: Anne Lise Aakervik

Har du lest disse sakene?