Foto 9 (1)

Del denne artikkelen
Foto 9 (1)

Gamle funn: Brev og varesedler og noe som kan
minne om en konvolutt med stempel Spanien ble funnet bak panel i brygga. Disse er foreløpig ikke oversatt eller undersøke nærmere. Foto: Anne Lise Aakervik

Gamle funn: Brev og varesedler og noe som kan
minne om en konvolutt med stempel Spanien ble funnet bak panel i brygga. Disse er foreløpig ikke oversatt eller undersøke nærmere. Foto: Anne Lise Aakervik

Har du lest disse sakene?