huitfeldtbrygga

Del denne artikkelen
huitfeldtbrygga

Forums prakt: Trelastfirmaet A. Huitfeldt & Co. ble etablert i 1841. Firmaet drev sagbruk, høvlerier, gruver og fabrikker. Forretningens brygger lå i Kjøpmannsgaten 13 og 39. På bildet står flere hester med vogner fulle av trelast foran brygga. Foto: Erik Olsen/NTNU Universitetsbiblioteket

Forums prakt: Trelastfirmaet A. Huitfeldt & Co. ble etablert i 1841. Firmaet drev sagbruk, høvlerier, gruver og fabrikker. Forretningens brygger lå i Kjøpmannsgaten 13 og 39. På bildet står flere hester med vogner fulle av trelast foran brygga. Foto: Erik Olsen/NTNU Universitetsbiblioteket

Har du lest disse sakene?