blågrønne forsøk høvringen

Del denne artikkelen
blågrønne forsøk høvringen

Forsøksfelt: Feltstasjonen på Høvringen er bygd med tre felt for ulike forsøk med blå-grøne og blå-grå tak. Taket er stilt til disposisjon av Trondheim kommune og bygget er ein del av Høvringen avløpsrenseanlegg. Målet er å finne det materialet som best kan lede bort overflatevann slik at det ikke blir oversvømmelse, Foto: Carl-Erik Eriksson

Forsøksfelt: Feltstasjonen på Høvringen er bygd med tre felt for ulike forsøk med blå-grøne og blå-grå tak. Taket er stilt til disposisjon av Trondheim kommune og bygget er ein del av Høvringen avløpsrenseanlegg. Målet er å finne det materialet som best kan lede bort overflatevann slik at det ikke blir oversvømmelse, Foto: Carl-Erik Eriksson

Har du lest disse sakene?