Sjeldne arkeologiske funn på Torvet i Trondheim

Det skjuler seg eldgamle skatter under Torvet, og de kan fortelle oss mye om hvordan folk i byen levde for flere hundre år siden.