Utgravingene på Torvet gir oss sannheten om Trondheim

Nok en gang graves det midt i sentrum. Lag for lag avdekkes byens historie. Til nytte for byen og til glede for alle som går forbi og stanser opp.