Konferansen for deg som er interessert i trebygg, teknologi og byutvikling

Alt er klart for den nordiske trebyggkonferansen på Brattøra i september.