Bydel & bygg

Konferansen for deg som er interessert i trebygg, teknologi og byutvikling

Del denne artikkelen

Velkommen til Trondheim og Forum Wood Building Nordic. Foto: Carl-Erik Eriksson

Alt er klart for den nordiske trebyggkonferansen på Brattøra i september.

Tekst
Turid Helle

Wood-based Zero Cities er navnet på årets konferanse fra 27. til 29. september.

Trekonferansen strekker seg over tre hele dager med mer enn 50 foredrag fra ulike nasjoner, 35 utstillere, befaringer, studentkurs, trearbeider og trekunst. Det blir også konserter, underholdning, prisutdeling, mingling, meningsytringer og samtaler.

Nær 400 deltakere fra 17 nasjoner kommer og det er fortsatt plass til flere!

Velg mellom to ekskursjoner

Du kan velge å bli med til de nyeste massivtreprosjektene i byen eller  høre om nye campus Gløshaugen  og besøke forskningslabene for nullutslipp. Eller du kan velge å rusle en tur på egenhånd i de historiske bygningsmiljøene langs Nidelven.

Morgendagens byer

Helsinki og London er byer som satser på tre som byggemateriale i store bygg. De deler sine erfaringer om hvordan de jobber langsiktig.

Vi får også historien om hvordan Kiruna tenker når hele byen skal flyttes.

Metsa Wood peker på de globale utfordringene i verdens største byer og mulighetene med lette etasjer i tre på toppen av byene – som et svar på plassmangel og miljøutfordringene.

Eksperimentering

Nye måter å jobbe på er i vinden.

Mange innlegg retter blikket mot digital modellering og de mulighetene det gir for eksperimentering med nye former og måter å bygge på, og ikke minst hvordan nye digitale arbeidsverktøy effektiviserer samspillet mellom alle involverte i et byggeprosjekt.

Få siste nytt om klimatilpasning

Klimaet vårt er i endring og utfordrer måten vi planlegger og bygger på. Forståelsen for klimaendringer sitter ennå langt inne.

Konferansen retter derfor også blikket mot vær og risikoreduserende tiltak med bruk av tre. Og hvordan klimaplaner kan hjelpe oss til å være føre var.

Kåring av konkurransevinner

Trondheim kommune og Statens vegvesen arrangerte en åpen internasjonal plan- og designkonkurranse om Kjøpmannsgata i vår.

Konkurransen «Mellom byen og elva» skal legge til rette for nytt liv til gata og vollen ved den karakteristiske bryggerekka langs Nidelva i Trondheim.

Vinneren av konkurransen kåres under konferansen 28. september.

Bygging i 1:1: Arkitektstudentenes høstbyggeri var utstilt på Krigsseilerplassen i 2014. Foto: Sven-Erik Knoff.

Studentene bygger i tre

Under konferansen vil deler av utearealet innerst i havnebassenget og like utenfor hotellet bli brukt til å vise fram studentarbeider i tre.

Førsteklassinger ved arkitektstudiet ved NTNU flytter sitt årlige en-til-en-prosjekt fra Høyskoleparken til Brattøra. Andre treprosjekter vil også bli vist fram.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?