Siste saker

Som sagt

De som bor i Midtbyen reiser mye mer miljøvennlig enn resten av byen. To av tre reiser er til fots, med sykkel eller med kollektivtrafikk. Det motsatte er situasjonen i...

Midtbyregnskapet 2017

Les hele saken

Bymeninger

Hva forbinder du med folkehelse og hvilke folkehelsetiltak synes du er viktige i Trondheim?

 • Nils Kvernmo

  Tidligere adm.dir St. Olavs Hospital

  God helse er en grunnleggende forutsetning for et godt liv. På St. Olavs Hospital behandler vi daglig sykdom som følge av tobakk, alkohol, feil kosthold, inaktivitet samt at noen faller ut av fellesskapet. Det er derfor viktig å legge til rette for fysisk aktivitet, arbeide med holdninger og kunnskaper i forhold til livsstil samt å ta vare på hverandre. Bedre folkehelse vil komme som følge av bedre valg både politisk og individuelt.

 • Sissel Guttormsen

  Direktør Rockheim

  Med folkehelse tenker jeg å ha det bra i hverdagen. Folkehelse er livskvalitet og trivsel for kropp og sjel. Fra mitt ståsted – musikk fremmer folkehelse. Trondheim er en god by å bo i med mange tilbud og kvaliteter. En sak ligger meg på hjertet, barn og unge som opplever mobbing. Det skal vi aldri tolerere. Vi må bli enda bedre på inkludering og omsorg – for alle. Det er folkehelse.

 • Roar Melum

  Regionsjef Norges Lastebileier-Forbund Trøndelag

  For meg er folkehelse at alle skal ha det bra med selv og andre, både fysisk og psykisk. Viktige folkehelsetiltak synes jeg er å bekjempe mobbing, ha gode nærmiljøanlegg for aktiviteter, gratis hall- og baneleie og utslippsnøytrale transporter i Trondheim.

Les hele saken