Litt smarter er en samling av små og store klimatiltak i byen vår. Uttrykket betyr ikke at vi er smartere enn andre, men at vi prøver – og kanskje feiler, for så å gjøre det enda bedre neste gang.