Som sagt

– Agraff Arkitekter har laget et idéprosjekt for Cicignonplass og Skipakrok som de har kalt “Urkraft”. I dette finner vi igjen innspill både fra barn og unge - og naboer.

Magnhild Lunde, landskapsarkitekt i Trondheim kommune

Les hele saken