Transport & miljø

Del denne artikkelen

Trondheim er teknologihovedstaden i dette landet. Det gjør byen vår svært godt rustet for å møte det grønne skiftet.

Tekst
Knut Okkenhaug

Det grønne skiftet er trolig den største økonomiske omstillingen siden den industrielle revolusjon for drøyt 200 år siden; det handler om å gjøre verdens energisystem og økonomi helt fossilfri.

I fjor på denne tiden ble Trondheims energi- og klimaplan frem mot 2030 vedtatt i bystyret: Innen 2030 skal de direkte klimagassutslippene i Trondheim være redusert med 80 % i forhold til 1991. Parisavtalen ligger til grunn –  det handler om å bidra til å begrense global oppvarming der kritisk grense er 2 grader.

Dette betyr logoen
Klimaarbeidet i byen vår og andre steder måles ikke bare i utslippsreduksjoner. Det måles også i verdiskaping og livskvalitet for folk flest: Finner vi stadig litt smartere måter å bygge husene våre på, gjør det at vi kan bo bedre og kanskje billigere enn i dag. Logoen vi presenterer i saken du nå leser, “litt smarter”, er ment å kunne brukes av alle som en paraply for klimatiltak i denne byen, en gjenkjennbar merkevare. Kanskje gjør vi et litt smarter valg dersom de av oss som kan, tar el-sykkel fremfor bil i hverdagen?

Vi kan oppleve at tiden vi bruker til og fra skole eller jobb både blir kortere, gir oss en god opplevelse og bedre helse.

Det er også litt smarter å tenke at treet 10-klassingen Martine Johansen fra Flatåsen plantet på skoleskogdagen nå i juni (sak publisert på Trondheim2030.no), kan gi oss bedre luftkvalitet på sikt. Det er fordi treet både fanger og binder karbon, og omdanner drivhusgassen CO2 til oksygen. Og når treet til Martine en gang hugges, kan det bli byggemateriale i et hus som skaper mer energi enn det slipper ut. Og det er litt smarter om den energien er fornybar. “Litt smarter” kan være enkelthendelser eller summen av nye, bedre og smartere valg i hverdagen. Eller ny teknologi og produkter som til sammen og over tid gjør at Trondheim lykkes med det grønne skiftet og klimamålene.

En enda bedre by
Trangen til å finne nye, bedre løsninger ligger til grunn for Trondheims udiskutable posisjon som Norges teknologihovedstad. Trondheim kommunes jobb er å bidra til at forskningsmiljøene og næringslivet får maksimal nytte av de mulighetene som det grønne skiftet gir. Og at tiltakene som iverksettes for å redusere utslipp, gjør Trondheim til en bedre by å bo i – for oss alle. Det er også litt smarter. Klimamålene gir innbyggere og næringslivet i byen vår muligheten til å strekke oss lenger, være “litt smarter” i måten vi lever på.  Litt smarter betyr å bruke kunnskap og kreativitet på nye måter. Det betyr også at vi kan ta feilsteg, men lære av disse og hverandre – slik at vi neste gang kan gjøre ting enda litt smarter. 

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Har du lest disse sakene?