Transport

All vekst i transport av personer skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Bymiljøavtalen 2016