Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Millionsamarbeid som sikrer oss nok drikkevann

Del denne artikkelen

Oxygen design

Melhus og Trondheim samarbeider om å skaffe innbyggerne sine verdens viktigste råstoff: vann.

Tekst
Kari Engen
Foto
Oxygen design og Trondheim kommune

De fleste av oss tar det som en selvfølge at vannet er sikkert og har god drikkevannskvalitet. Men for kommunene er det et omfattende arbeid å sikre drikkevannskvaliteten. MeTroVann er et prosjekt som  rett og slett skal sikre deg nok og rent drikkevann.

Kommunen er vannverkseier, og er derfor forpliktet til å skaffe innbyggerne tilstrekkelige mengder med rent drikkevann under alle tenkelige forhold, også ved krise eller krig. Konsekvensene av dårlig vann kan være dramatiske. Folk kan bli syke, helsevesenet kan bli hardt rammet og næringslivet kan settes ut av spill.

I Trondheim bruker vi nå 800 liter drikkevann i sekundet. Bare for få år siden var prognosen at vi skulle bruke dobbelt så mye vann. God planlegging, mindre vannkrevende næringsvirksomhet og ikke minst viktig arbeid med tetting av lekkasjer har imidlertid halvert behovet for vann.

Metrovann: Folk på byggeplass -...bildetekst kommer

Dette er vannbehandlingsanlegget under bygging. Her pågår det støping av kjellergulv.

Nye reservevann

For å sikre trygt drikkevann er Melhus og Trondheim fra i år godkjent som reservevannforsyning for hverandre. Ordningen tas i bruk når innbyggerne ikke kan forsynes med vann fra hovedvannkilden. Det betyr at dersom det ikke kan tas ut vann fra Benna i Melhus, så får folk i Melhus vann fra Jonsvatnet i Trondheim. Hvis det ikke kan tas ut vann fra Jonsvatnet, forsynes folk i Trondheim med vann fra Benna.

Dette får vi til, fordi vannkildene er knyttet sammen gjennom vannledningen som er lagt av MeTroVann-prosjektet. For å gjennomføre en slik utbygging har MeTroVann vært nødt til å sikre seg både offentlige og private tillatelser. Prosjektet har søkt Fylkesmannen om samtykke til ekspropriasjon, fordi det ikke ble oppnådd enighet med berørte grunneiere.

Metrovann: Store dimensjoner...bildektest kommer

Denne vannkummen ligger ved Rofstad i Melhus. Det er en lufte-, stenge- og overgangskum.

Tar godt vare på vannkilden

Kommunen er avhengig av å samarbeide med de som oppholder seg ved kilden for å sikre at drikkevannet vi leverer skal være best mulig. Det er derfor innført restriksjoner i nedslagsfeltene til drikkevannskildene i begge kommuner.

I tillegg behandles nå råvannet fra Benna, på samme måte som Jonsvatnet, med klor og UV-lys for å drepe bakterier, virus og parasitter før vannet går ut til kundene i Melhus. Det er også laget regler for bruk av området rundt vannkilden for å hindre at Benna blir forurenset.

Restriksjoner rundt råvannet er viktig, fordi behandlingen med klor og UV kan settes ut av spill, for eksempel ved strømbrudd som følge av et lynnedslag.

Unngår kloakk i Gaula

De to kommunene har også sørget for å overføre kloakken fra Melhus og Leinstrand til Høvringen avløpsrenseanlegg i Trondheim.

Kommunesamarbeidet om spillvannet innebærer også at Varmbo avløpsrenseanlegg i Melhus med overløp til Gaula stenges. Kloakk fra Melhus vil dermed ikke lenger kunne forurense Gaula når kloakken går i overløp. Samarbeidet med Trondheim gjør at Melhus slipper å bygge et nytt avløpsrenseanlegg, og Trondheim får endelig knyttet Leinstrand til det kommunale avløpsnettet.

Les mer om MeTroVann-prosjektet på Trondheim kommunes nettsider.

MeTroVann: Store dimensjoner2 - Bildetekst kommer

Det er store rør som legges i bakken. Dette er vannledningen mellom Gaula og Klett med en diameter på 1000 mm

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?