Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Nå blir det lys langs Nidelva

Del denne artikkelen

Lysprosjekt: Til høsten bygges lysanlegg på to strekninger langs Nidelva. Marinen og promenaden mellom Bakklandet og Elgeseter blir de første områdene som lyssettes. Carl-Erik Eriksson

Populære grønne turveier, historiske bygg, broer og vakre byrom skal fram i lyset når Trondheim kommune lyssetter området langs Nidelva og Kanalen.

Tekst
Trine Gjessen

Nidelva og kanalen er en viktig del av byens identitet. Mange flotte byrom og bygningsmiljø ligger ved vannet, og kunne ha vært utnyttet bedre. Gjennom prosjektet En blå tråd ønsker Trondheim kommune å styrke og synliggjøre områdene langs vannet.

– En overordnet plan for belysning er et av virkemidlene for å oppnå dette, sier prosjektleder for En blå tråd, Nadja Sahbegovic.

For områdene trenger en oppgradering, blant annet belysning. Og lys kan gjøre områdene enda mer magiske.

Slik kan det bli: Eksempel fra lignende prosjekt i Porsgrunn. ZENISK har laget belysningsplan for promenaden Ælvespeilet. Foto: Tomasz Majewski

Slik kan det bli: Eksempel fra lignende prosjekt i Porsgrunn. ZENISK har laget belysningsplan for promenaden Ælvespeilet. Foto: Tomasz Majewski

Områdene langs elva er vesentlige for opplevelsen av Trondheim som en god by å leve i og besøke. De danner en flott ramme rundt det travle livet i Midtbyen og er attraktive rekreasjonsområder. I tillegg er de fulle av spennende historier.

Til høsten bygges lysanlegg på to strekninger langs Nidelva. Marinen og promenaden mellom Bakklandet og Elgeseter bro skal lyssettes. Forhåpentligvis blir dette starten på en sammenhengende lyssetting av elva og kanalen.

Først planlegging..
I februar i år ble det lyst ut en konkurranse for å finne den rette til oppgaven med å lage en overordnet lysplan og detaljerte planer for de to delområdene.

Identitet, estetikk og trygghet er overordnede elementer som inngår i lysplanen. Planen vil kunne vise vei og være et eksempel på hvor viktig lyset er i den mørke årstiden når det anvendes på rett måte.  På den måten kan den være til inspirasjon for lignende arbeid i større deler av sentrale Trondheim.

Arbeidet med belysningsplanen er nå i startfasen, og landskapsarkitekt Magnhild Lunde er Trondheim kommunes prosjektleder. ZENISK sammen med Selberg Arkitekter ble utpekt som vinner blant elleve innsendte tilbud. ZENISK er hovedkonsulenten i prosjektet.

Workshop: Kristin Bredal i Zenisk får innspill til lysplanen fra Trondheims befolkning.

Workshop: Kristin Bredal i Zenisk får innspill til lysplanen fra Trondheims befolkning.

-Vi har vært heldige og fått inn mange tilbud fra flinke lysdesignere og landskapsarkitekter fra inn- og utland. Det er tydelig at mange fant oppgaven spennende. ZENISK utpekte seg med en overbevisende forståelse av situasjonen og gode referanser fra lignende problemstillinger i en rekke norske byer, sier Nadja Sahbegovic.

I april arrangerte ZENISK og Trondheim kommune et oppstartsseminar som omfattet foredrag, workshop og befaring. Gjennom seminaret fikk ZENISK lokalkunnskap og gode innspill til den overordnede planen, mens befolkningen ble orientert om arbeidet som settes i gang. Den overordnede planen skal være ferdig til sommeren.

.. så lyssetting av Marinen og promenaden
Marinen og promenaden mellom Elgeseter bro og Bakklandet blir de to første områdene som lyssettes. Anleggsstart planlegges i oktober.

Det er en kompleks oppgave ZENISK skal i gang med. Lyset skal tydeliggjøre sammenhengen med omkringliggende områder og framheve viktige historiske bygg, broer og kulturminner.

Prosjektlederen forteller at lyset skal være godt fordelt, dempet og unngå blending. På den måten vil lyset bidra til hyggelig atmosfære, spare energi og ta hensyn til dyre- og planteliv. Samtidig skal lyset ivareta sikker og trygg ferdsel og universell utforming for synshemmede.

Trygt i mørketiden
I om lag tre måneder av året er det mindre enn åtte timer mellom soloppgang og solnedgang i Trondheim. Det er mørkt når man drar til jobb og når man drar hjem igjen i denne perioden. Av den grunn er lyssetting viktig for å gjøre det mer attraktivt å gå eller sykle til og fra jobb.

– Halve året er det mørkt etter klokken åtte om kvelden, og det er da mange går tur eller trener, sier Nadja Sahbegovic. Bedre belysning vil gjøre at turvegene langs Nidelva føles tryggere og triveligere.

På den måten kan områdene få økt bruk til trening og rekreasjon, noe som gagner folkehelsen fysisk. Det sosiale er også et viktig aspekt ved folkehelsen.

– Belysning vil gjøre byrommene ved elva lettere tilgjengelig året gjennom, og kan dermed gjøre dem bedre egnet som møteplasser, sier hun.

  • Først ut: De to delområdene som skal lyssettes første ligger på hver sin side av Nidelva. Foto: Carl-Erik Eriksson.

  • Trenger mer lys: Promenaden i vintermørket. Foto: Carl-Erik Eriksson.

  • Populære hele året: Områdene langs Nidelva mye brukt til rekreasjon sommerstid. Belysning skal gjøre dem mer attraktive året gjennom. Foto: Carl-Erik Eriksson.

I løpet av de nærmeste årene skal Miljøpakken bidra til at det blir enklere og mer attraktivt å gå i Trondheim. Strekket mellom Elgeseter bro og Bakklandet er mye brukt som vei til jobb, studiested eller skole, men oppfattes utrygt av mange fordi det ikke er belysning. Gjennomføring av belysning langs strekningen er en del av gåstrategien til Miljøpakken. Det er positivt for folkehelsen og bidrar også til reduserte klimagassutslipp.

Stjernene på nattehimmelen
Trondheim er en vakker by med mye vann og mye grønt, svarer Kristin Bredal i ZENISK på hvordan hun opplever Trondheim. Hun ser at strekket langs Kanalen og Nidelven rommer ulike historier i flere kapitler. Disse kan gis en visuell tolkning også i den mørke tiden.

– Området er mørkt om kvelden slik at du kan se stjerner på nattehimmelen. Dette er et godt utgangspunkt for å utarbeide en plan som ivaretar et lysnivå som kan være lavt, hvor lyset er godt fordelt uten blending, sier Kristin Bredal.

ZENISK vil skape en belysning som gjør det lettere å bruke uterommet også når det er mørkt. Lysdesign skal forsterke Trondheims identitet og vise den fram på en ny måte etter mørkets frambrudd.

 

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?