Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Metrobuss graver hull i Trondheim

Del denne artikkelen

Gravearbeider pågår: Stasjon bygges ved Åsheim skole i Ringvålvegen. Foto: Knut Opeide

I 2018 rykker gravemaskinene inn for alvor i Trondheim. De skal bane vei for Metrobuss i 2019. Vær forberedt på at det bygges ved en holdeplass nær deg.

Tekst
Hans Kringstad
Foto
Knut Opeide

Eller på en stasjon, som er det offisielle navnet på stedene hvor bussen skal stoppe langs de tre linjene for Metrobuss. Rundt regnet 45 stasjoner, 12 knute- og omstigningspunkt og 10 strekningstiltak får byggestart i år.

Kart med status for bygging

– Folk må være forberedt på at holdeplassen de bruker kan bli stengt mens bygging pågår. Det kan ta en måneds tid. Der det er mulig prøver vi å lage midlertidige løsninger i nærheten, sier prosjektleder Kai-Arne Riersen i Metrobuss’ byggeprosjekt.

Bedre stasjoner

Formålet med nye eller ombygde stasjoner er å gi folk et bedre tilbud og å lage lange nok plattformer til nye busser på 24 meter. Alle stasjonene får universell utforming med blant annet ledelinjer for svaksynte. Mange får undervarme for snøsmelting og alle skal ha sykkelparkering. På de travleste stasjonene blir plattformer og leskur henholdsvis 60 og 24 meter. Passasjerene skal kunne komme lett av og på busser med fire dører.

Arbeid har startet

På viktige strekninger som Høgskoleringen og i Jonsvannsveien på Moholt startet store utbyggingsprosjekter i fjor. Her kommer kollektivfelt og nye stasjoner. Disse arbeidene fortsetter mens graving tar til en rekke andre steder i løpet av 2018, blant annet ved omstigningspunkt som på Tonstad og Strindheim. På omstigningspunktene møtes ruter for at folk skal kunne skifte buss mest mulig sømløst.

Arbeid pågår langs hele Høgskoleringen. Her fra den såkalte Perleporten ved NTNU.

Haakon VII og andre nøtter

Det nye bussystemet i Trondheim har avgang 3. august 2019. Det er ikke mulig å bygge all ny infrastruktur innen den tid. Haakon VIIs gate er en av flere harde nøtter, og et eksempel på en strekning som krever midlertidige løsninger.

Tida er for knapp til å lage omfattende reguleringsplaner og gjennomføre grunnerverv. I Haakon VIIs gate er det allerede kø i rushtid og flere motstridende interesser. Næringslivet vil sikre framkommelighet for kunder i bil, og vi skal sikre at bussen kommer fram slik at kollektivtilbudet blir attraktivt samtidig som næringslivet har levelige vilkår.  Vi ser etter løsninger som endrer trafikkbildet i byen minst mulig samtidig som vi legger godt til rette for bussen, sier prosjektleder Kai-Arne Riersen.

Haakon VIIs gate er en flaskehals med mye biltrafikk og representerer en utfordring for Metrobuss.

Lignende utfordringer finnes ved City Syd på Tiller. Etter hvert må også løsninger på plass for alle trafikantgrupper langs Metrobusslinjene i og nær Midtbyen; Elgeseter gate, Innherredsvegen, Olav Tryggvasons gate og Kongens gate. Her blir det midlertidige stasjoner når Metrobuss starter i august 2019.

Kamp mot klokka

Metrobussprosjektet krever mer planlegging og bygging mye fortere enn det som er vanlig. Tre milepæler på tidslinja:
1. Våren 2016: Politisk vedtak om trasé for tre Metrobusslinjer.
2. Våren 2017: Politisk vedtak om hvor stasjoner skal ligge langs disse linjene, og hva slags kvalitet de skal ha – riktignok med en del forbehold. Det ga uansett klarsignal for detaljplanlegging og etter hvert bygging.
3. August 2019: Alt som trengs for at Metrobuss fungerer skal stå ferdig.

– Vi burde nok hatt 3 ½ år på oss til et så omfattende prosjekt. Nå har vi mindre enn 2 ½ år, men med mange parallelle løp som samkjøres skal vi rekke det, sier Riersen.

Millioner i omløp

I den offentlige debatten blir Metrobuss vekselvis framstilt som for luksuriøst og for knipent – det siste i form av klager på at det blir for få stasjoner eller ønske om bybane. Det er bevilget 660 millioner kroner til bygging fram til avgang i august 2019. Totalt er det avsatt 2,8 milliarder kroner, hvorav staten dekker halvparten som del av Bymiljøavtalen. Til sammenligning:

  • Neste byggetrinn på Bybanen i Bergen vil alene koste over 6 milliarder.
  • Bussveien i Rogaland – en variant av Metrobuss – er kostnadsberegnet til over 10 milliarder.

Metrobuss skal bruke 53 millioner kroner på anlegg for snøsmelting ved 65 stasjoner. Det øker komforten for de reisende og reduserer framtidige kostnader til vinterdrift. Pengene vil være tjent inn i løpet av fire til seks år sammenlignet med intensiv brøyting, ifølge beregninger fra de som drifter vegene.

– Vi kutter kostnader hele tida. Tre eksempler: Det er kortet ned på lengder på leskur ved enkelte stasjoner med få påstigende passasjerer. Sykkelstativene blir enklere enn opprinnelig planlagt. Vi bruker asfalt i stedet for gatestein på deler av plattformene. Det betyr 10-15 millioner kroner spart, sier Kai-Arne Riersen.

Eldre er bekymret

Randi Wiggen i Trondheim seniorråd er en av de sterkeste kritikerne av Metrobuss: – De fleste henvendelsene jeg får gjelder holdeplasser. Folk er redd for å miste holdeplassen sin og at det blir for langt å gå. Mange har flyttet sentralt for å kunne ta bussen, sier Wiggen.

En del holdeplasser forsvinner langs de tre hovedlinjene. Noen får adskillig lengre å gå, men for de fleste blir det liten forskjell. I snitt er det snakk om ca 30 meter økt avstand, viser beregninger som også er brutt ned på bosatte over 70 år.

Målet om maks 15 sekunder stopp på hver stasjon har også vakt bekymring. – Vi blir forsikret om at dette bare er et mål og at alle skal komme med bussen, men det er uheldig å fokusere på så kort stopptid. Mange blir utrygge, sier Wiggen.

Ifølge prosjektet ligger tidsbesparelsen i at folk har billett før de går på bussen, at bussen har flere dører til av- og påstigning og at holdeplasser med kantstopp (ikke busslomme) gjør det enklere for sjåførene å kjøre til og fra stasjonene.

Oversikt over planer for Metrobuss.

Artikkel med liste over byggeplasser.

Les mer om Metrobuss.

Jonsvannsveien på Moholt skal ha kollektivfelt, stasjoner og nye sykkelanlegg ferdig til 3. august 2019.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?