Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Børster støvet av Brattørveita i Nerbyn

Del denne artikkelen

Inviterer til Nerbyn: Kjell Harry Lyngås driver Kafé La Frère i Brattørveita. Han ønsker flere næringsdrivende velkommen. Foto: Carl-Erik Eriksson

Brattørveita og de tverrgående veitene er allerede blitt mye hyggeligere å ferdes i. Noen mener til og med det minner om Italias vakre gater og smug.

Tekst
Kari-Anne Aarvåg

– I kjølvannet av alle tiltak og arrangementer som så langt er gjennomført, har det også blitt mer oppmerksomhet på oss, sier daglig leder av nisje-bedriften Kafé La Frère, Kjell Harry Lyngås, som ønsker mer selskap i veita.

Viktig del av Trondheims historie

I Brattørveitas løp finner vi blant annet trehus oppført like etter brannen i 1841 og godt bevarte murbygninger fra siste halvdel av 1800-tallet. Men tomme lokaler, knuste vinduer og boder ut mot veita, kan gi inntrykk av at veita er full av søppel. Byantikvaren håper en felles innsats vil gi nytt og varig liv til det verneverdige området.

Vel vitende om at Nerbyen er et område under press for utbygging, fikk Byantikvaren på tanken om å øke bevisstheten rundt de betydelige antikvariske verdiene, kvalitetene og historiene som ligger i områdets veiter og gårdsrom. Det har resultert i pilotprosjektet “Vitalisering av veiter og gårdsrom i Midtbyen”, som startet opp i april 2017. Prosjektet ble bestilt av bystyret da kulturminneplanen ble vedtatt i 2013.

– Vi vil engasjere eierne til å bruke eiendommene sine annerledes, og akkurat i Brattørveita ønsker vi mer næringsaktivitet. Stedet har kvaliteter som gjør det mulig å gjennomføre ting som ikke lar seg gjøre andre steder i Midtbyen. For eksempel er det mindre biltrafikk og en spesiell stemning knyttet til dette området, sier prosjektansatt arkitekt hos byantikvaren, Marte Osvoll Valderaune.

Flott tiltak: Geir, Juni og Jorge Falck, med maskotten Balto, driver familiebedriften Falck musikk i Brattørveita, og er fornøyde med de oppgraderingene som er foretatt. Familien håper prosjektet får videre støtte, spesielt med tanke på de planlagte Trolla armaturene som skal lyse opp den ellers så bekmørke ferdselsåra. Foto: Carl-Erik Eriksson

Godt samarbeid med eierne

Som et startskudd for prosjektet, ble i alt 350 eiere og næringsdrivende fra Nerbyn våren 2017 invitert til et oppstartsmøte, hvor omtrent 35 møtte opp. Det ble presentert informasjon om planer, mål og økonomi. Deltakerne gjennomførte også en workshop, hvor problemer, tiltak og fremtidsutsikter ble diskutert. Dette ble starten på et tett og kontinuerlig samarbeid mellom eiere og prosjektorganisasjonen.

– Resultatet av møtet har vært uvurderlig for veien videre. Det ble vedtatt at prosjektet i første omgang skulle begrenses til ett fokusområde, nettopp Brattørveita og de tverrgående veitene. Dermed fikk vi en pilot å jobbe med, sier Osvoll Valderaune.

I oktober 2017 ble det på nytt holdt et møte med eiere og næringsdrivende. Denne gangen kun for de som er tilknyttet Brattørveita. Det ble informert om hva som er gjort, hva som jobbes med, og diskutert hva som ønskes videre. Driveren av Café La Frère, Kjell Harry Lyngås, snakket om hvordan det er å være næringsdrivende i veita.

– Foredraget ble godt mottatt og folk er nysgjerrige på hvordan det er å drive her. Jeg tror til og med at det er et prosjekt i emning lenger inn i veita, uten at jeg vet noe konkret, sier Lyngås.

Men selv om den engasjerte kaféeieren mener at det er rom for flere, er han klar på at ikke hva som helst passer seg i veita.

– Det må være dempet og riktig. Man må sette seg inn i historien til området og tilpasse virksomheten deretter, sier Lyngås.

Lanserte prosjektet under Kulturnatt

I samarbeid med velvillige bidragsytere, ble arbeidet i Nerbyn lansert på Kulturnatt 2017. Arbeidet hadde hittil foregått i det stille. På bakgrunn av tilbakemeldinger som kom frem gjennom en byromstelling, ble ugress fjernet, tagging ble vasket bort og det ble plassert ut benker og “snarveit”-skilt.

Populært: Arrangementene under Kulturnatt 2017 ble svært vellykkede. Hvem skulle tro at interessen for Nerbyn var så stor! Foto: Ingrid N. Halvorsen

Eierne åpnet bakgårdene sine for Kulturnatt, pyntet med midlertidig belysning og utemøbler. Café La Frère hadde åpne dører med skjenkebevilling og Hotel Bakeriet serverte vafler og kaffe i bakgården sin.

– Vi hadde fem ulike happenings, der gamle veitehistorier fra Nerbyen ble framført i samarbeid med bl.a. Jødisk museum, Visit Trondheim og Fortidsminneforeningen. Byrommene fyltes fort – det kom enormt med folk, sier Osvoll Valderaune begeistret.

Til jul fikk Brattørveita for første gang mørketidsbelysning, og senere arrangerte KiT (Kurset Art in common space, som gjennomføres av kunststudenter og arkitektstudenter ved NTNU) åpen dag med bl.a. lyskunst, installasjoner og konserter. Besøkstallene ble gode, og tilbakemeldingene her ble også udelt positive.

Gleder seg til flere gode tiltak

– Prosjektet har så langt vært som en drøm. Mange har stilt opp frivillig og eiere har disponert lokalene sine til både studenter og events, sier Osvoll Valderaune.

Prosjektet har fått støtte fra Riksantikvaren og venter på tilbakemelding fra Trøndelag fylkeskommune. Ønsket er å holde på i tre år. Etter det må eierne fortsette dialogen og arbeidet sammen.

– Om ikke like intensivt, så er det viktig for oss at veita vedlikeholdes også utover prosjektperioden. Prosjektgruppen har stått for et solid grunnarbeid gjennom kommunikasjon, informasjon og oppfølging. Nå gjelder det bare for oss som holder til i veita å fortsette den gode dialogen, og det tror jeg folk er positive til, sier Kafé La Frères Kjell Harry Lyngås.

Engasjementet blir stadig større. Blant annet har Visit Trondheim sagt seg villige til å prøve ut veitevandringer som et eget tilbud, og Trondheim kameraklubb ønsker å vie sitt 90-årsjubileum til området.

Prosjektet jobber nå videre med avfallshåndtering, gatedekke, universell utforming og permanent belysning, samt oppstart med veitene i vestre del av Nerbyn. Så gjenstår det å se om de får støtte til å sluttføre de påbegynte arbeidene.

– Enn så lenge lever vi på tro, håp og kjærlighet, avslutter en håpefull Osvoll Valderaune.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?