Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Litt smarter

Teknologihovedstaden: Trondheim i førersetet for det grønne skiftet

Del denne artikkelen

Trondheim er teknologihovedstaden i dette landet. Det gjør byen vår svært godt rustet for å møte det grønne skiftet.

Tekst
Knut Okkenhaug

Det grønne skiftet er trolig den største økonomiske omstillingen siden den industrielle revolusjon for drøyt 200 år siden; det handler om å gjøre verdens energisystem og økonomi helt fossilfri.

I mai 2017 ble Trondheims energi- og klimaplan frem mot 2030 vedtatt i bystyret: Innen 2030 skal de direkte klimagassutslippene i Trondheim være redusert med 80 % sammenlignet med 1991. FNs bærekraftsmål og Parisavtalen ligger til grunn – det handler om å bidra til å begrense klimaendringer.

Dette betyr logoen

Klimaarbeidet i byen vår og andre steder måles ikke bare i utslippsreduksjoner. Det måles også i verdiskaping og livskvalitet for folk flest: Finner vi stadig litt smartere måter å bygge husene våre på, gjør det at vi kan bo bedre og kanskje billigere enn i dag. Logoen vi presenterer i saken du nå leser, “litt smarter”, er ment å kunne brukes av alle som en paraply for klimatiltak i denne byen, en gjenkjennbar merkevare. Kanskje gjør vi et litt smarter valg dersom de av oss som kan, tar sykkel fremfor bil i hverdagen?

Vi kan oppleve at tiden vi bruker til og fra skole eller jobb både blir kortere, gir oss en god opplevelse og bedre helse.

Det er også litt smarter å tenke at treet tiendeklassingen Martine Johansen fra Flatåsen plantet på skoleskogdagen i juni i år (sak publisert på Trondheim2030.no), kan gi oss bedre luftkvalitet på sikt. Det er fordi treet både fanger og binder karbon, og omdanner drivhusgassen CO2 til oksygen. Og når treet til Martine en gang hugges, kan det bli byggemateriale i et hus som skaper mer energi enn det slipper ut. Og det er litt smarter om den energien er fornybar. “Litt smarter” kan være enkelthendelser eller summen av nye, bedre og smartere valg i hverdagen. Eller ny teknologi og produkter som til sammen og over tid gjør at Trondheim lykkes med det grønne skiftet og klimamålene.

En enda bedre by

Trangen til å finne nye, bedre løsninger ligger til grunn for Trondheims udiskutable posisjon som Norges teknologihovedstad. Trondheim kommunes jobb er å bidra til at forskningsmiljøene og næringslivet får maksimal nytte av de mulighetene som det grønne skiftet gir. Og at tiltakene som iverksettes for å redusere utslipp, gjør Trondheim til en bedre by å bo i – for oss alle. Det er også litt smarter. Klimamålene gir innbyggere og næringslivet i byen vår muligheten til å strekke oss lenger, være “litt smarter” i måten vi lever på.  Litt smarter betyr å bruke kunnskap og kreativitet på nye måter. Det betyr også at vi kan ta feilsteg, men lære av disse og hverandre – slik at vi neste gang kan gjøre ting enda litt smarter. 

Har du lest disse sakene?