Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Kjører på med el-varebiler

Del denne artikkelen

Tre hvite el-varebiler står til lading etter endt arbeidsdag hos NRS Norge på Sandmoen. Nå kan bedrifter i Trondheim få låne elektriske kjøretøy gratis, gjennom en ny prøveordning.

Tekst
Unni Skoglund

– Vi har kjørt el-varebiler i fire og et halvt år og har kun positive erfaringer, sier Geir Rune Trøan, daglig leder i renholdsselskapet NRS Norge.

Bedriften er pioner i Trondheim når det gjelder innfasing av el-varebil i bilflåten. De satset på elektriske varebiler på et tidspunkt da dette var nytt for de fleste. Elbilene hadde mindre rekkevidde på den tiden, og det innebar risiko å satse. Derfor var det få som våget å gjøre det.

Til lading: NRS har montert seks ladepunkter for el-bil . De ser for seg å kjøpe enda flere el-varebiler i årene som kommer. Foto: Unni Skoglund.

Nå får næringslivsaktører i Trondheim sjansen til å låne el-varebil helt gratis. Prøveordningen som finansieres av Trondheim kommune, er et ledd i å få ned CO2-utslippene.

Viktig å få med næringslivet

Hele 20 prosent av alle nyregistrerte biler i Trondheim er elbiler. Samtidig er bare tre prosent av nyregistrerte varebiler elektriske. Trondheim kommune setter nå inn betydelige ressurser gjennom ulike tiltak, for å få flere bedrifter til å kjøre elektrisk og utslippsfritt.
Bjørn Ove Berthelsen, rådgiver i Miljøenheten i Trondheim kommune, sier det er viktig å få med næringslivet i omstillingen til en grønnere transportsektor.

Testing: – Vi vet ut fra forskning, at folk blir mer positive til elbil når de får anledning til å teste bilen i praksis, sier rådgiver Bjørn Ove Berthelsen i Miljøenheten, Trondheim kommune.

– Ti prosent av hele bilparken i Trondheim er varebiler, og varebiler brukt i næring er for det aller meste helt nødvendig transport. Vi har satt et foreløpig mål om at 30 prosent av alle nyregistrerte varebiler er elektriske i 2023. For å lykkes med det, har vi noen gulrøtter. En av dem er at næringsaktører får tilbud om å teste el-varebiler helt gratis, over flere uker, sier Berthelsen.
– Vi vet ut fra forskning, at folk blir mer positive til elbil når de får anledning til å teste bilen i praksis, tilføyer han.

Belønning for bilkjøp

Kommunen har avtale med tre bilforhandlere som hver skal låne ut en eller flere el-varebiler. Pengene kom på bordet i en ekstra-tildeling på to millioner kroner, og er øremerket tiltak som kan bidra til flere elektriske varebiler. Kommunen vurderer også å belønne bedrifter som tar steget fra utlån til faktisk å kjøpe el-varebil, med et tilskudd for etablering av ett ladepunkt, noe som koster rundt 25.000 kr.
Daglig leder Geir Rune Trøan i NRS Norge innrømmer at de var spente da bilene ankom og bedriften skulle ta dem i bruk.

– Noen må gå foran, og vi gjorde det. Vi var ikke sikre på om det ville fungere, men det har det gjort, sier Trøan.

Vil fjerne usikkerhet

Ifølge Berthelsen  er investeringskostnaden for el-varebiler ikke så mye lavere enn for dieselvarebiler. Han tror deler av næringslivet kanskje er usikker på om el-varebil vil fungere for dem i praksis, med tanke på transportbehov og type last. Kanskje er noen også bekymret for at bilene må lade midt på dagen, og at de dermed ikke får gjort jobben de skal.
– Å kunne prøve en el-varebil over en periode, vil kunne gi svar på mange av spørsmålene de har, sier Berthelsen.
Han tror en slik testing vil falle positivt ut, og er ikke i tvil om at det kostnadsmessig vil være gunstig å kjøpe sin egen el-varebil.

– Driftskostnadene for el-varebil er langt lavere enn for bensin og diesel. Nå får de anledning til å gjøre regnestykker på totalkostnaden. Å kjøre el framfor fossilt brensel, er ikke bare smart for næringsaktørene, men noe som kommer hele byen til gode, i form av bedre lokal luftkvalitet og mindre støy, sier Berthelsen.

Anbefaler el-varebil

NRS Norges  gode erfaringer gjør at Trøan anbefaler andre bedrifter  å gå for el-varebil. Før NRS skaffet seg el-varebiler hadde ledelsen tenkt grundig gjennom kjørebehovene sine og hvordan det ville fungere opp mot rekkevidde. Bedriften jobber kontinuerlig med å være rasjonell, med riktig logistikk på kjøringen for hele bilparken sin. Selv om bilene har førstegenerasjons batteriteknologi, har sjåførene ennå ikke opplevd å gå tom for strøm i løpet av en arbeidsdag.

Sparer penger og miljø

– De tre el-bilene våre kjører mellom 800 og 1300 kilometer i måneden, noe som betyr at de sparer miljøet i Trondheim for til sammen 7041 kilo CO2-utslipp i året. Totalt i perioden januar 2014 til og med juni 2018 blir det rundt 31 685 kilo CO2. Det føles godt å vite det, sier Trøan.

– I tillegg sparer vi penger. Det var en viktig grunn til at vi satset på el-varebil.

Mindre miljøbelastning: – Vår erfaring er at overgangen har gått glatt. El-varebiler er i hovedsak som andre varebiler: De har fire hjul og ett ratt! For oss som virksomhet er det positivt å vise at er miljøengasjerte. Mindre utgifter og mindre miljøbelastning – bedre kan det ikke bli, sier Geir Rune Trøan i NRS. Foto: Unni Skoglund.

Trøan forteller at bedriften har 19 biler totalt og at de tre el-varebilene i hovedsak brukes i Midtbyen. De suser inn til byen i kollektivfeltet og slipper bompenger. Han savner riktignok gratisparkeringen som elbiler tidligere nøt godt av, men har forståelse for at situasjonen er endret nå som mange kjører elbil.

– Jeg håper politikerne fjerner usikkerheten når det gjelder avgiftsnivå i framtida. Forutsigbarhet er viktig for bedriftseiere som skal satse på el. Det er bra med noen stimuli som gjør det mer attraktivt å satse på miljøvennlige biler, poengterer han.

NRS har etablert seks ladepunkter, og ser for seg å kjøpe enda flere el-varebiler i årene som kommer. Nå står de tre kjøretøyene til lading igjen. I morgen venter nye oppdrag.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?