Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Hvordan lykkes i arbeidslivet i et helt nytt land?

Del denne artikkelen
to ansatte jobber

Kristin Bones i Trondheim bydrift har vært mentor for Avin Bakki. Hun er fornøyd og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Merete

Du kommer til et fremmed land. Du kjenner ikke språket, kulturen eller de sosiale kodene. Så hvordan skal du tilpasse deg og få en fast relevant jobb?

Tekst
Merete Mauland

Avin Bakki er fra Kobani i Syria. Hun har bachelor i økonomi fra universitetet i Aleppo og jobbet som finansansvarlig frem til hun måtte flykte i 2014. På grunn av krigen måtte hun reise fra hjemlandet sitt.

Hun og familien dro til Tyrkia. Der jobbet hun for organisasjonene danske flyktninghjelp og “Support to life”. Etter et år i Tyrkia flyktet hun alene videre til mannen sin, som allerede var i Norge.

Å komme til Norge var en kjempeutfordring for meg! Det var kaldt og jeg kjente ingen her. Jeg ville ikke gå ut, sier Avin.

Ny kultur og sosiale koder

Mannen hennes insisterte på at hun måtte lære seg språket og treffe folk i Trondheim. Hun begynte etter hvert å besøke språkkafe. – Mannen min har vært en pådriver og god støtte, forteller Avin. Han oppfordret henne til å starte å jobbe i barnehage.

Hun startet etter hvert å jobbe i praksis og som vikar ved Ranheim barnehage. Der trivdes hun veldig godt. Men hun hadde ambisjoner om å få en jobb som var relevant til hennes faglige bakgrunn og utdanning.

-Det er vanskelig å lære de sosiale kodene. Kulturen i Norge er hundre prosent forskjellig fra den i Syria, forteller Avin.

Hun sier at det gjelder språk, hvordan man tar kontakt, måten folk feirer på og generelt hvordan man behandler mennesker. Men hun påpeker at hun liker folk i Norge. Hun prøver å beskriver opplevelsen av nordmenn: -Enten hjelper de deg og snakker med deg, eller så lar de deg være i fred, sier Avin med et smil.

Et annerledes arbeidsliv

Emilie er prosjektleder for Mentorprogrammet INN og er veldig glad for at Avin har fått jobb.

Gjennom INN – Kvalifiseringssenter for innvandrere, ble kommunale enheter kontaktet med forespørsel om å tilby en praksisplass for Avin, til positiv respons fra mange! Avin valgte å starte som praktikant i Trondheim bydrift, som har en stor økonomiavdeling. Videre fikk hun også plass i INNs mentorprogram og fikk mentor ved Trondheim Bydrift.

Deltakerne i Mentorprogram INN er nye i Norge, men har med seg høyere utdanning eller fagutdanning fra sitt hjemland. Gjennom samarbeid med en fagperson som stiller som mentor, etableres det kjennskap til det aktuelle feltet i Norge.

På spørsmål om hva som er de største forskjellene mellom arbeidslivet i Syria og Norge trekker Avin særlig frem roller og frihet i jobben. I Syria er makthierarkiene tydeligere og  det er for eksempel ikke så vanlig at sjefen og de ansatte spiser sammen på jobb . -I Norge er det litt mer likt mellom sjef og arbeider. Folk har forskjellige roller og ansvar, men det er ikke så stor avstand, forteller Avin.

En annen ting hun også måtte venne seg til var at en arbeider mer selvstendig med oppgaver og styrer sin egen dag i større grad. Avin beskriver at hennes arbeidshverdag her innebærer mer frihet under ansvar.

Det var litt rart at ingen kom og sa alt hva jeg skulle gjøre. Man må ta litt ansvar selv og det krever initiativ.

Man har større frihet til å gjøre jobben på sin egen måte, man får tillit til å jobbe selvstendig og finne oppgaver selv. Prosjektleder for mentorprogrammet Emilie Carin Selstad forteller at dette kan ses som karakteristisk for norsk arbeidsliv. -Du må selv vise initiativ og bør komme med løsningsforslag, sier Emilie.

Både Emilie og Avins programrådgiver i introduksjonsprogrammet, Ole Martin Bøe Stokke, har  fulgt Avin i hennes prosess for å lykkes i arbeidslivet. Hun sier at Avin har tilpasset seg godt og fått god oppfølging i Trondheim bydrift. Gjennom introduksjonsprogrammet i Trondheim kommune har hun også fått veiledning og relevante kurs og aktiviteter som skal gjøre veien til jobb lettere.

 

Praksisplass og mentor i bydrift

Avin har vært praktikant i økonomiavdelingen i bydrift i et år. Hennes mentor Cengiz Taspinar hadde ansvar for å følge henne opp med erfaring fra bedriften, kompetanse og kunnskap om det norske arbeidsliv. Etter at Cengiz sluttet i Bydrift tok Kristin Bones over som mentor for Avin. Hun forteller at folk må tørre å ta sjansen:

Det handler jo om å gi folk en sjanse!

I Trondheim bydrift har de aldri angret på at de tok inn Avin. -Hun har jobbet veldig selvstendig, sier Kristin med et smil. Avin sier at hvis hun ikke hadde fått så mange gode råd gjennom mentorprogrammet hadde hun trolig ikke fått seg fast jobb. Hun er takknemlig for oppfølgingen fra mentorene og kollegaer i bydrift. -Det var mangfold der og mennesker fra mange steder i verden. I bydrift har jeg ikke følt meg annerledes, forteller Bakki.

 

Glede over fast jobb

Avin Bakki har nå fått fast jobb ved Regnskapstjenesten i Trondheim kommune og er veldig fornøyd med fast jobb innenfor økonomifaget. Emilie Carin Selstad forteller at det kan være utfordrende å få jobb innen fagfeltet når en har vært kort tid i Norge. Det krever at man er aktiv og benytter seg av de kvalifiseringsmulighetene som ligger i introduksjonsprogrammet.

– Vi ble alle så glad når vi hørte at hun hadde fått fast jobb innenfor økonomifaget! sier en fornøyd prosjektleder.

Emilie tror det er viktig at man tør å ta en sjanse. -Gi folk en mulighet, sier hun. I mentorprogrammet satser de på tett kontakt mellom trainee og mentor, kombinert med en fagrelevant praksisplass. Dialogen er tett,  det settes mål og en evaluerer hele veien for å sikre at det blir vinn vinn. Hun sier at de som tas opp i dette programmet ofte er ressurssterke personer som kan bidra til mangfold og se nye løsninger.

Det er lønnsomt å satse på mangfold! Du må investere litt i starten, men vil få igjen mye etter hvert,
sier Emilie Carin Selstad.

 

Tips til de som ønsker jobb

Mentorprogram INN kan hjelpe arbeidssøkere til å bygge opp et nettverk, bli kvalifisert for en jobb i sitt fagfelt og få fagspesifikk karriereveiledning. Avin forteller at man lærer utrolig mye av bli tilknyttet sitt fagfelt, både faglig og kulturelt. Så hva er Avin sitt tips til andre som ønsker jobb?

Hun sier at det er veldig viktig å ha et mål og en plan for hvordan man skal nå det målet. Målet hennes var å få brukt sin fagkompetanse i Norge. Og så oppfordrer hun andre til å ikke være så redde. Avin Bakki avslutter med et smil:

Gjør ditt beste og om du ikke får jobb med en gang, stå på videre!

Har du lest disse sakene?