Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Byen vokser med Metrobuss

Del denne artikkelen

En lang Metrobuss prøvekjører forbi boligprosjektet Lilleby Triangel i Jarleveien, som får stasjon rett utenfor døra.

Nesten halvparten av alle boliger bygget i Trondheim siden 2010 ligger inntil traseer for Metrobuss, og mer kommer. Halvparten av alle arbeidsplassene i byen ligger mindre enn 200 meter fra de tre hovedlinjene for buss.

Tekst
Hans Kringstad

Boligmarkedet i Trondheim oppfatter Metrobuss som en merverdi, akkurat som mye av byutviklinga i Bergen skjer langs Bybanen. Det samme gjelder markedet for næringsbygg.

Håkon Lutdal.

– Utbyggerne er stadig mer opptatt av knutepunkt og holdeplasser, og det er også kjøperne. Dessuten stiller myndighetene utslippskrav for nybygg. Nærhet til gode kollektivtilbud gir mindre klimagassavtrykk, sier nybyggsjef Håkon Lutdal i Eiendomsmegler1.

Boligblokker skyter i været ved Sivert Thonstads veg på Heimdal samtidig som Miljøpakken gjør ferdig nye stasjoner for Metrobuss. Busstilbudet på Heimdal blir mye bedre fra 3. august.

Noen fakta om markedet


Langs de tre linjene for Metrobuss:

  • 6000 boliger er tatt i bruk ved traséene i perioden 2010-2018. Det tilsvarer 42 prosent av all boligbygging i Trondheim.
  • 1900 boliger til har fått igangsettings- eller rammetillatelse siden 2016, og enda flere kommer.
  • Halvparten av alle arbeidsplasser i Trondheim ligger maks 200 meter fra trasé for Metrobuss i luftlinje.
  • 65 000 jobber ligger innenfor 400 meter fra stasjon for Metrobuss målt i gangavstand.

– Å bo nær Metrobuss er et pluss, og knutepunkt som blant annet Heimdal og Leangen er spesielt attraktive. I Oslo og Bergen er det sterk bolig- og næringsutvikling ved knutepunktene. Jeg tror trenden forsterkes i Trondheim når busstilbudet er i gang, og jeg håper kommunen følger opp og sikrer god skolekapasitet der det skal bygges ut, sier Håkon Lutdal.

Enda et boligprosjekt nær knutepunkt for buss, tog og sykkel på Heimdal. Ill: Trym Bolig AS.

Her bor du tett

I kommuneplanens arealdel krever Trondheim kommune minst seks boliger per dekar ved utbygging langs de viktige kollektivårene. Sammen med høy verdi stimulerer det utbygging i områder hvor folk lett kan reise miljøvennlig. Dette er ett av mange tiltak for å redusere utslipp og unødvendig bilbruk. Byen vokser med Metrobuss.

Debatten har gått friskt rundt den gjennomgripende omlegginga av busstilbudet fra 3. august. På den ene siden utvides busstilbudet kraftig, på den andre siden må flere bytte buss. Kritikken går på alt fra sløsing til at løsningene er for lite ambisiøse – for eksempel sammenlignet med satsingen på Bybane i Bergen.

Metrobuss som reklame

Eiendomsutviklerne bruker imidlertid Metrobuss som salgsargument. Her er fem av utallige eksempler fra markedsføring av nye boligprosjekt:

«Både City Syd og Heimdal Sentrum ligger få minutter unna og med metrobussen rett utenfor døra er du i Midtbyen på 12 minutter.»

«Hvis vi ser til Oslo, kan det bli lønnsomt å ha bolig rett ved metrobuss-knutepunktene.»

«……leiligheter med meget god beliggenhet på Rosten. Holdeplass for Metrobuss.»

«Det er kort gangavstand til kollektivknutepunkt på Leangen med ny jernbanestasjon, og området vil bli betjent av Metrobuss fra 2019.»

«Herfra er det kun 5 sykleminutter til Solsiden, metrobussen stopper like ved og dagligvarebutikker er like rundt hjørnet.» Mange bruker nå også gode sykkelveger som fortrinn ved salg).

Her i Holtermanns vei kommer 11 000 kvm næringslokaler. Skatteetaten skal ha halvparten.

Klarte nesten jobbmål

Tusenvis av arbeidsplasser er etablert ved hovedtraseene for buss de siste årene, og flere kommer etter hvert. I 2009 vedtok politikerne ti mål for Miljøpakken med 2018 som horisont. Ett av målene gjelder fortetting langs kollektivtraseene:

  • 60 prosent av arbeidsintensive arbeidsplasser skulle komme langs den såkalte kollektivbuen. Fasit viser 57 prosent.

AtB om det nye bussystemet

PS: Miljøpakken/Byplankontoret ved Maria Meland Christensen, Andreas Boge, Bente Gravaas, Håkon Strand og Elin Øvren har bidratt med faktagrunnlag til denne artikkelen.

Det blir folksomt også på Sorgenfri. Like ved dette nybygget kommer to av tre Metrolinjer til å passere.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Har du lest disse sakene?