Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Skjermvegen – en fantastisk aktivitetspark

Del denne artikkelen
Bowl: Det er allerede stor aktivitet i Trondheims første utendørs bowl i Skjermvegen aktivitetspark.

Bowl: Det er allerede stor aktivitet i Trondheims første utendørs bowl i Skjermvegen aktivitetspark.

Barn og foreldre lovpriser den nye parken på Byåsen. Den nye aktivitetsparken er allerede blitt en møteplass for innbyggerne i området.

Tekst
Krister Olsen
Foto
Øyvind Blomstereng

Et 32 mål stort friområde er i løpet av de to siste årene omgjort til en park full av opplevelser og muligheter.
– Vårt mål var å skape et tilbud, ikke bare for barn og ungdom, men for folk i alle generasjoner. Det tror jeg vi har fått til, sier rådgiver Mona Rise ved enhet for idrett og friluftsliv i Trondheim kommune.

Foreldrene som har samlet seg i parken, skryter uhemmet av det nye anlegget. Mens barna koser på skateboard, sykkel eller med ball, nyter de kvelden i parken.

Ballspill: Den gamle grusplassen er nå tilrettelagt for blant annet ballspill.

Ballspill: Den gamle grusplassen er nå tilrettelagt for blant annet ballspill.

Ulike aktiviteter

Området som blant annet inneholder tre bunkere fra andre verdenskrig og en godt voksen skog, har i alle år vært en yndet friområde for barn, men nå er det tilrettelagt for ulike typer aktivitet. Her er det for eksempel bygget opp et moderne skateanlegg med Trondheims første utendørs bowl – en bassengaktig skateboardrampe.

Også for de store: Aktivitetsparken har også tilbud for de som er litt eldre. Her kaster gutta skotthyll

Også for de store: Aktivitetsparken har også tilbud for de som er litt eldre. Her kaster gutta skotthyll

– Tidligere har vi bare hatt utendørs street-anlegg i Trondheim. Nå har vi snart tre utendørs bowlanlegg. I Skjermveien, i Klæbu og ved Huseby skole, forteller Rise.

I parken i Skjermveien er det også et anlegg for ballspill som blir isbane på vinteren, en egen skotthyllbane, sykkelløype, ballvegg og ei løype for diskgolf. I tillegg er det lekeplass, en utestue, benker, bord og flotte utsiktspunkter.

Nasjonal støtte

Trondheim kommune jobbet frem planene for skateanlegget i Skjermvegen aktivitetspark sammen med Trondheim Skate Association. Parken var det andre anlegget i Norge som fikk midler gjennom den nasjonale støtteordningen “Nyskapende aktivitetsarenaer”. Ordningen finansieres gjennom spillemidler og er øremerket den egenorganiserte delen av idretten.

Ei stue i det fri: I parken i Skjermvegen skal ikke været være noen hindring.

Ei stue i det fri: I parken i Skjermvegen skal ikke været være noen hindring.

For kommunen er det viktig å etablere slike nærmiljøanlegg der folk bor, og med stor variasjon, slik at de favner så mange brukere som mulig. Ordfører Rita Ottervik i Trondheim kommune, som stod for den offisielle åpningen, er kjempefornøyd med den nye parken, og hun mener det er et viktig anlegg for byen.

– Barn og unge i dag ønsker arenaer for egenorganisering uten voksenstyring, der det er rom for aktiviteter som utfordrer kroppsbeherskelsen gjennom lek og kreativitet. Å tilrettelegge for fysisk aktivitet og stimulere til god folkehelse, er viktig for kommunen. Vi må være med på utviklingen gjennom å tilrettelegge og bygge anlegg som vil bli brukt av nye generasjoner.

Engasjerte innbyggere

Løype! I skogen er det laget ei 530 meter lang sykkelløype.

Løype! I skogen er det laget ei 530 meter lang sykkelløype.

Det har vært bred medvirkning fra enkeltpersoner, miljøer, skoler og barnehage i Skjermveienprosjektet. Til og med Byåsen historielag har engasjert seg i å lage informasjonsskilt til brukerne.

– På rådhuset og i politiske organer snakker vi ganske mye om innbyggerinvolvering. Vi blir stadig flinkere til å ta med innbyggerne på råd. Og når det gjelder Skjermvegen, har folket vært med i prosessen helt fra en tidlig fase. Det vil jeg påstå er kanskje den viktigste grunnen til at resultatet er blitt så bra, poengterer Ottervik.

Kartet over parken: 1) Ballbane, 2 skateanlegg, 3) småbarnslek, 4) diskgolfløype, 5) sykkelløype, 6) skotthyllbane, 7) sitteplasser, 8) utestue, 9) bunker, 10) utsiktspunkt, 11) grill, 12) avfall

Kartet over parken: 1) Ballbane, 2 skateanlegg, 3) småbarnslek, 4) diskgolfløype, 5) sykkelløype, 6) skotthyllbane, 7) sitteplasser, 8) utestue, 9) bunker, 10) utsiktspunkt, 11) grill, 12) avfall

Har du lest disse sakene?