Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Litt smarter

Termos-metode kan varme tusener på Nyhavna

Del denne artikkelen
Jens Tønnesen med Nyhavna bak

Brønnpark: Dersom prøveprosjektet viser seg vellykket, og det blir bygd ut en brønnpark dypt nede i fjellet under Ladehammeren, vil det være en viktig brikke i det å utvikle Nyhavna til et såkalt nullutslipps-område, slik kommunen har ambisjoner om. Energi- og klimarådgiver i Trondheim kommune, Jens Tønnesen med deler av Nyhavna i bakgrunnen.

Tenk deg at en ny bydel sitt fremtidige oppvarmingsbehov blir dekt av overskuddsvarme som samles og lagres på sommeren, for så å bli hentet opp fra en gigantisk termos, langt nede i fjellet gjennom vinteren.

Tekst
Knut Okkenhaug
Foto
Knut Okkenhaug

Nettopp dette kan bli en realitet i nær fremtid – i den nye bydelen som skal bygges på Nyhavna: Ved å fange spillvarme fra avfallsforbrenningsanlegget på Heimdal, og via fjernvarmeanlegget føre dette til en brønnpark dypt i fjellet under Ladehammeren, kan oppvarmingsbehovet for hele Nyhavna bli dekket, ifølge energi- og klimarådgiver i Trondheim kommune, Jens Tønnesen.

Kan dekke fremtidig varmebehov

– Klarer vi å lagre 5-10 prosent av spillvarmen som i dag må slippes ut over tak fra forbrenningsanlegget i sommerhalvåret, for så å gjenbruke dette i vinterhalvåret, kan vi dekke det fremtidige varmebehovet for hele den planlagte Nyhavna-utbyggingen, sier Jens Tønnesen og fortsetter:

– Fordelen med dette er at vi ikke trenger å tilføre så mye kostbar brenselsfyrt energi i fjernvarmenettet om vinteren. Sånn sett vil “termosen” bidra til at fjernvarmeforsyningen bli enda mer klimavennlig.

– Stresstester borehull

Langs veikanten nedenfor Ladehammeren har to ingeniører fra Asplan Viak og en masterstudent fra NTNU rigget seg til med en tilhenger full av avansert måleutstyr.

Ingeniører ved borehull

Borehull: Målet er å finne ut om fjellet på Ladehammeren har egenskaper som gjør at fjellet kan magasinere og holde på varmen. Her kontrollerer grunnvarme-ekspertene fra Asplan Viak, Randi Kalskin Ramstad (bak) og Henrik Holmberg.

Ved hjelp av utstyret skal de teste egenskapene i fjellet – om det er egnet til å lagre varme.  Bak hengeren er det boret et 200 meter dypt hull ned i berget. Fra hullet går ledninger inn til de avanserte måleinstrumentene.

– Vi stresstester borehullet, tilfører det masse energi i form av varme og måler temperaturen nedover i hullet. På den måten ser vi hvor godt fjellet leder og holder på varmen, sier rådgiver for Asplan Viak, Henrik Holmberg. Stresstesten vil gi viktige svar på hvor velegnet området nedenfor Ladehammeren er til å lagre overskuddsvarme.

400 borebrønner

Et fullskala termisk sesonglager på Ladehammeren vil bestå av rundt 400 borebrønner. De er 200 – 300 meter dybde, på et område tilsvarende en fotballbane.

masterstudent ved borehull

Tar tempen: Masterstudent Kjersti Buraas Snoen ved teknisk geofag NTNU, måler temperaturen nedover i fjellet – for å finne ut hvor godt fjellet lagrer varme. Bak Jens Tønnesen, energi- og klimarådgiver i Trondheim kommune.

Om fjellet er egnet, vil altså dette kunne dekke varmebehovet for fremtidig næringsliv og boliger på Nyhavna. Etter at brønnene er boret, kan arealet over brukes til andre formål.

0-utslippsområde Nyhavna

– Dette vil i så fall være en viktig del av Trondheim kommunes ambisjoner om å utvikle Nyhavna til et såkalt nullutslipps-område. Det vil også være en viktig brikke i å utvikle energisystemet i byen til å bli enda mer energi- og klimaeffektivt, i tråd med bærekraftsmålene, sier Jens Tønnesen.

Andre sammenliknbare prosjekt er Drammen GeoTermos og denne – sesonglager for varme på Furuset.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?