Bymeninger

Hva tenker du når du hører uttrykket byen møter vannet?