Formannskapet vedtar valg av to nye områdesatsinger i Trondheim

Tempe-Sorgenfri og Lademoen levekårssoner blir valgt som geografisk avgrensing for nye områdesatsinger i Trondheim.

Etter gode erfaringer fra programarbeidet på Saupstad-Kolstad fortsetter Trondheim kommune denne arbeidsformen for å motvirke opphoping av levekårsutfordring, utenforskap og ulikhet i nye områder. Forprosjektet for områdesatsingene skal samle lokalkunnskap om områdene. Det er grunnlaget for programbeskrivelser for områdesatsingene på Tempe-Sorgenfri og Lademoen.

Vis mer
Se PDF