Om Trondheim 2030

Trondheim 2030 er et nettmagasin om byutvikling i Trondheim utgitt av kommunalområde byutvikling, Trondheim kommune.

Redaksjonen i Trondheim 2030 (fra venstre): Hans Kringstad, Merete Mauland, Grete Kristin Hennissen, Turid Helle, Martin Vitsø, Brit Hassel og Tine Nilsen. Ikke tilstede: Tove Skjegstad, Lone Grønbech, Inger Mari Hansen Eggen og Astrid Hølmo Fasting.

Redaksjonen i Trondheim 2030 (fra venstre): Hans Kringstad, Merete Mauland, Grete Kristin Hennissen, Turid Helle, Martin Vitsø, Brit Hassel og Tine Nilsen. Ikke tilstede: Tove Skjegstad, Lone Grønbech, Inger Mari Hansen Eggen og Astrid Hølmo Fasting.

Nettmagasinet skal informere om et tverrsnitt av saker som kommunalområde byutvikling jobber med, og presentere dem på en leservennlig og engasjerende måte med magasinformatet som forbilde.

Byutviklingsmagasinet skal gi et godt innblikk i hvordan byen Trondheim utvikles, og være et strategisk verktøy for å fremme god byutvikling, demokrati og involvering samt bidra til økt synlighet, engasjement og debatt om byutvikling.

Målet er at Trondheim 2030 skal være den viktigste og mest inspirerende kilden til kunnskap om byutvikling i Trondheim, og at nettmagasinet skal framstå som kunnskapsrikt, aktuelt og inviterende.

Trondheim 2030 henvender seg til publikum med interesse for byutvikling, lokalpolitikere, studenter, egne ansatte og lokalmedia.

En fast intern redaksjon, med hjelp av eksterne og interne frilansere, skal skrive relevante og engasjerende artikler av høy kvalitet.

Responsiv design gjør at nettmagasinet automatisk er tilpasset alle type skjermer.

Tips oss!
Tips oss om saker på redaksjon2030@trondheim.kommune.no

Kontaktpersoner:
Redaktør Turid Helle (924 82 321)

Utgiver:
Kommunalområde byutvikling, Trondheim kommune

Ansvarlig redaktør:
Kommunaldirektør byutvikling, Einar Aassved Hansen