Friluftsliv

Marka, grøntdragene, badeplassene, nærområdene og turveiene i Trondheim gir deg rike muligheter for rekreasjon og friluftsliv i sommerhalvåret.