Torvet

Byens storstue skal oppgraderes. Arbeidet starter høsten 2017.