Trondheim har rike muligheter for folk til å utøve friluftsliv om vinteren, både i nærmiljøet og i marka.