Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Ønsker å få flere til å bruke byrom i sentrum om vinteren

Del denne artikkelen

Testing, testing: Det midlertidige belysningsprosjektet på Peter Egges plass er laget av de svenske lysdesignerne Olsson&Linder. Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

I vinter blir det kunstutstilling på Ytre Kongsgård, skøytebane på Cicignons plass og lyssetting av Peter Egges plass.

Tekst
Grete Kristin Hennissen
Foto
Carl-Erik Eriksson/Margrethe Aas/Trondheim kommune

Fra 17. desember kan du gå på skøyter midt i Trondheim sentrum. Da åpner en kunstisbane på Cicignons plass. Skøytebanen er et av mange nye vintertilbud Trondheim kommune iverksetter i Midtbyen i samarbeid med andre.

Tiltakene i byrommene er et ledd i arbeidet med kommunens byromsstrategi, byutviklingsprosjektet En blå tråd og Vitalisering av Kjøpmannsgatebryggene.

– Tiltakene har som mål å gjøre byrommene mer attraktive, levende og tilgjengelige – slik at flere bruker byrommene også på vinterstid, forteller Margrethe Aas.

Hun er byplanlegger i Trondheim kommune, og prosjektleder for kommunens byromsstrategi ”Byrom i sentrum”, som kommer opp til sluttbehandling på nyåret.

Bilde av Trondhjems Skøiteklub som underholdt med isdans da skøytebanen på Cicignons plass åpnet 17. desember.

Åpningsshow: Trondhjems Skøiteklub underholdt med isdans da skøytebanen åpnet 17. desember. Skøytebanen har en vakker ramme under de vinterbelyste trærne på Cicignons plass. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune.

Ett av åtte utvalgte plasser

I forslaget til ny byromsstrategi heter det at Cicignons plass skal «ha fleksibilitet nok til å romme intime arrangementer og mange typer opphold. Byrommets deler skal knyttes sterkere sammen med hverandre og de nærliggende gatene og byrommene».

Byromsstrategien legger opp til «uttesting av plassens potensial for ulik bruk i samarbeid med naboer», som skøytebaneprosjektet er et ypperlig eksempel på.

Cicignons plass er ett av i alt åtte utvalgte plassrom, og totalt tretten byrom i sentrum, i byromsstrategien. De øvrige torg og plassene er Torvet, Ravnkloa, Peter Egges plass, Kongens gate allmenning, Stasjonsplassen, TMV-odden og Bakklandstorget. I tillegg kommer gaterommene Munkegata, Kongens gate og Kjøpmannsgata, og de blå byrommene Nidelva og kanalen.

– I vinter legger vi hovedvekten på den østlige delen av Midtbyen, forteller prosjektleder Aas.

Les mer om byromsstrategien på Trondheim kommunes nettsider.

 • Testing, testing: Det midlertidige belysningsprosjektet på Peter Egges plass er laget av de svenske lysdesignerne Olsson&Linder. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

 • Testing, testing: Det midlertidige belysningsprosjektet på Peter Egges plass er laget av de svenske lysdesignerne Olsson&Linder. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

 • Skøytebanen har en vakker ramme under de vinterbelyste trærne på Cicignons plass.

  Vinterbelyst: Skøytebanen har en vakker ramme under de vinterbelyste trærne på Cicignons plass.

 • Bilde fra lysworkshopen med Pekka Stokke og arkitektstudenter fra NTNU.

  Testbelysning: Bilde fra lysworkshopen med Pekka Stokke og arkitektstudenter fra NTNU.

 • Magisk stemning: Vandreutstillingen «Capture the blue» av kunstner Torild Storvik Malmedal. Utstillingen i marmor og glass med stemningsfull belysning og lydinstallasjoner ved musikkteknolog Jan Erik Syversen gir plassen Ytre Kongsgård vest for Nidarosdomen nye dimensjoner. Utstillingen er på reise fra nord til sør på kloden, og besøker nå Trondheim i en måned. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

 • Magisk stemning: Vandreutstillingen «Capture the blue» av kunstner Torild Storvik Malmedal. Utstillingen i marmor og glass med stemningsfull belysning og lydinstallasjoner ved musikkteknolog Jan Erik Syversen gir plassen Ytre Kongsgård vest for Nidarosdomen nye dimensjoner. Utstillingen er på reise fra nord til sør på kloden, og besøker nå Trondheim i en måned. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

 • Magisk stemning: Vandreutstillingen «Capture the blue» av kunstner Torild Storvik Malmedal. Utstillingen i marmor og glass med stemningsfull belysning og lydinstallasjoner ved musikkteknolog Jan Erik Syversen gir plassen Ytre Kongsgård vest for Nidarosdomen nye dimensjoner. Utstillingen er på reise fra nord til sør på kloden, og besøker nå Trondheim i en måned. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

 • Magisk stemning: Vandreutstillingen «Capture the blue» av kunstner Torild Storvik Malmedal. Utstillingen i marmor og glass med stemningsfull belysning og lydinstallasjoner ved musikkteknolog Jan Erik Syversen gir plassen Ytre Kongsgård vest for Nidarosdomen nye dimensjoner. Utstillingen er på reise fra nord til sør på kloden, og besøker nå Trondheim i en måned. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

 • Magisk stemning: Vandreutstillingen «Capture the blue» av kunstner Torild Storvik Malmedal. Utstillingen i marmor og glass med stemningsfull belysning og lydinstallasjoner ved musikkteknolog Jan Erik Syversen gir plassen Ytre Kongsgård vest for Nidarosdomen nye dimensjoner. Utstillingen er på reise fra nord til sør på kloden, og besøker nå Trondheim i en måned. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

Sammen om Midtbyen

Byromstiltakene kommer i tillegg til mer etablerte arrangementer som Julemarkedet på Torvet, og jul- og mørketidsbelysning av gatene i Midtbyen.

Mange av tiltakene skjer i samarbeid og spleiselag med næringsliv og naboer til byrommene.

– At byrommene fungerer som attraktive samlingsplasser er noe både publikum, eksterne aktører og kommunen drar nytte av, påpeker Aas. – Spleiselaget på Cicignons plass er et godt eksempel på at utviklingen av byrommene ikke er noe kommunen driver med på egen hånd, men i samarbeid med eksterne aktører.

I vinter vil du blant annet kunne oppleve følgende i Midtbyens byrom

Hør mer om alle byromstiltakene i vinter på NRK Trønderradioen.

Magisk stemning: Vandreutstillingen «Capture the blue» av kunstner Torild Storvik Malmedal. Utstillingen i marmor og glass med stemningsfull belysning og lydinstallasjoner ved musikkteknolog Jan Erik Syversen gir plassen Ytre Kongsgård vest for Nidarosdomen nye dimensjoner. Utstillingen er på reise fra nord til sør på kloden, og besøker nå Trondheim i en måned. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune.

Magisk stemning: Vandreutstillingen «Capture the blue» av kunstner Torild Storvik Malmedal. Utstillingen i marmor og glass med stemningsfull belysning og lydinstallasjoner ved musikkteknolog Jan Erik Syversen gir plassen Ytre Kongsgård vest for Nidarosdomen nye dimensjoner. Utstillingen er på reise fra nord til sør på kloden, og besøker nå Trondheim i en måned. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune.

Ytre Kongsgård: skulpturutstilling

«Capture the blue» er en utstilling av ti steinskulpturer med lys og lyd
Kunstner er Torhild Storvik Malmedal
Åpning: Kl. 16.00 29. november 2015
Varighet: cirka én måned
Les mer på adressa.notrdevents.no og midtbyen.no

Planskisse over Cicignons plass med skøytebanen mellom trærne.

Plastis på plassen: Planskisse over Cicignons plass med skøytebanen mellom trærne. Illustrasjon: Trondheim kommune.

Cicignons plass: Skøytebane

En plastskøytebane under belyste trær som ny attraksjon for barn i Midtbyen
Prosjekteier: Midtbyen management
Spleiselag: EC Dahls Eiendom, Koteng Eiendom, Egon og Folkets hus (AØF og Nova kurs- og konferansesenter) og Trondheim kommune
Åpning: Kl. 17.00 17. desember 2015
Varighet: til ut februar
Les mer på adressa.no.

Testing, testing: Det midlertidige belysningsprosjektet på Peter Egges plass er laget av de svenske lysdesignerne Olsson&Linder. Foto: Margrethe Aas/Trondheim kommune

Testing, testing: Det midlertidige belysningsprosjektet på Peter Egges plass er laget av de svenske lysdesignerne Olsson&Linder. Foto: Margrethe Aas/Trondheim kommune.

Peter Egges plass: lyssetting
Lyssetting av trær og plassrom utenfor biblioteket
I samarbeid med de svenske lyskunstnerne Olsson & Linder
Åpning: står ferdig montert 8. desember
Varighet: minst til ut februar

Bilde fra lysworkshopen med Pekka Stokke og arkitektstudenter fra NTNU.

Testbelysning: Bilde fra lysworkshopen med Pekka Stokke og arkitektstudenter fra NTNU.

Nidelva og Kjøpmannsgata: lyssetting
Lyssetting av bryggerekka både mot Nidelva og Kjøpmannsgata
I samarbeid med Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, og Pekka Stokke, Ljos studio as, og i dialog med bryggeeiere.
Åpning: kl. 15.00 13. desember 2015
Varighet: til ut februar
Les mer på enblåtråd.no og ntnu.no

Bryggerekka vintermarkedKjøpmannsgata 27: Bryggerekka vintermarked
Oppfølging av suksessen «Bryggerekka bruktmarked» med innendørs vintermarked i en av Kjøpmannsgatas mest verneverdige brygger. Vintermarkedet er en del av arbeidet med midlertidige tiltak for å synliggjøre bryggenes muligheter. Bak pilotprosjektet står fire arkitektstudenter fra NTNU, Trondheim kommune og Midtbyen management, i samarbeid med Master i Eiendom ved NTNU.
Åpning: 29. november 2015
Varighet: arrangeres tre søndager fram til 13. desember 2015
Les mer på facebook.com/bryggerekkabruktmarked/adressa.no og enblåtråd.no

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?