Transport & miljø

Midtbyregnskapet for 2015 er klart!

Del denne artikkelen
Bilde av Trondhjems Skøiteklub som underholdt med isdans da skøytebanen på Cicignons plass åpnet 17. desember.

Isdans midt i byen: Skøytebane under vakker vinterbelysning på Cicignons plass. Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

Tallenes tale er klar: Nå vet vi hvordan folk bruker Midtbyen – og hva vi er mest fornøyd med.

Tekst
Midtbyen Management

Sammen med Midtbyen Management, Næringsforeningen og Miljøpakken har Trondheim kommune laget et Midtbyregnskap.

Folk i byen

 • Bosatte per januar 2016: 4451 (2015: 4368)
 • Ansatte i Midtbyen 2014: 18 425 (2013: 17 886)

Kilde: Folkeregisteret/Bedrifts- og foretaksregisteret 

Reiser til byen

 • Totalt: 65 000 fordelt omtrent likt på jobb, handel/tjenester og fritid
 • Bil: 26 000
 • Kollektivt: 20 000
 • Sykkel: 9000
 • Gående: 10 000

Kilde: Mini-RUV Miljøpakken/AtB/ Statens vegvesen

Antall reisende til Midtbyen på en helt vanlig dag.

Antall reisende til Midtbyen på en helt vanlig dag.

Handlereiser

 • Miljøvennlig (kollektivt/sykkel/gange): 73 prosent – står for 62 prosent av handelsomsetningen
 • Med bil: 27 prosent. Disse står for 38 prosent av handelsomsetningen

Kilde: Handels- og transportanalyse for Trondheim/Sentio Research group

De reisendes bidrag til handelsomsetningen

De reisendes bidrag til handelsomsetningen

Aktiviteter

 • Personer (gj.snitt) per dag i Nordre gate 2015: 11 353
 • Personer (gj.snitt) per dag i Ths. Angells gt. 2015: 7357
 • Arrangementer i Midtbyen 2015: 828
 • Standplasser (inkl valgboder 2015): 2267
 • Uteserveringer 2015: 75

Kilde: Midtbyen Management tellere

Litt om hva de besøkende gjør i Midtbyen

Litt om hva de besøkende gjør i Midtbyen

Aktiviteter i byrom

 • Gjennomsnittlig antall fotgjengere per time: 639
 • Best besøkte byrom av 13 sentrale torg, plasser og parker: Torvet, Bakklandskrysset, Dokkparken, Cicignons plass (Lilletorvet). Desidert største aktivitet (alle byrom): Sitte på kafé og restaurant (33 prosent)

Kilde: Byromsundersøkelse sommeren 2014/ Trondheim kommune

Handlevaner

 • Andel av spurte som foretrekker Midtbyen: 19 prosent
 • Foretrekker kombinasjon Midt- byen/andre handleområder: 45 prosent
 • Totalomsetning handel Midtbyen og Brattøra juli 2014–juni 2015: 3,28 mrd. kr.
 • Handel – Midtbyens andel av omsetning i Trondheim juli 2014-juni 2015: 13,8 prosent
 • Servering – Midtbyen andel av omsetning i Trondheim juli 2014-juni 2015: 53 prosent

Kilde: Handlevaneundersøkelsen okt 2015 Trondheimsindeksen/Trondheim kommune

Renhold og vedlikehold
Tilfredshet med:

 • Renhold i gater i Midtbyen: 68 prosent
 • Tømming av søppelbøtter og rydding i Midtbyen: 66 prosent
 • Renhold i gågater, torg og plasser i Midtbyen: 71 prosent
 • Vedlikehold i gågater, torg og plasser i Midbyen: 72 prosent

Kilde: Brukerundersøkelse høst 2015/ Trondheim kommune

Luftkvalitet i Midtbyen

 • Antall døgn med for mye svevestøv: 0 døgn

Kilde: Målestasjon nær Torvet/ Trondheim kommune

Her kan du lese hele rapporten

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?