Transport & miljø

Hvordan få flere til å gå?

Del denne artikkelen

Mange gående: På bakklandet i er det en høy tetthet og mange butikker og virksomheter rettet mot publikum. Dette gjør at de som bor i området får kort vei til sine daglige gjøremål. Folkemassene av fotgjengere sørger dessuten for at biltrafikken tar tilstrekkelig hensyn, at man føler seg trygg ved at man blir sett av andre og det gir et mer underholdende gatebilde. Mathias Midbøe.

Hvis vi skal få flere til å gå er det først og fremst én ting som må på plass: Vi må bygge for gåavstander!

Tekst
Runar Walberg
Foto
Mathias Midbøe

For at flere skal velge å gå er avstand opplagt viktig, men det skal også være trygt og det bør helst skje noe på vegen fra A til B…

Fotgjengere er sensitive for avstander
Reisen er sjelden målet i seg selv. Når du skal på jobb vil du gjerne komme frem så fort så mulig. Du vil heller bruke ti minutter ekstra på å sove, enn på å reise. Du vil heller ikke ønske å slite deg helt ut som en gåtur på flere kilometer kan gjøre. Hvis du skal hente unger i barnehagen en halvtime etter jobb vil ikke det være mulig å gjøre til fots fordi du simpelthen ikke rekker det. For at det å gå skal være et reelt alternativ må avstandene være tilrettelagt for det.

Høy tetthet gir korte avstander
For å få korte avstander til dagligdagse gjøremål som jobb, venner, barnehage og butikker må nettopp jobb, venner, barnehage og butikker finnes i gangavstand fra der du bor. For at Rema skal etablere seg i gata der du bor er de avhengig av nok kunder til å få butikken til å gå rundt. Det samme gjelder offentlige tilbud som skole, barnehage og idrett. Hvis det bor mange mennesker i nærheten vil sannsynligheten også være større for at du har venner innen gangavstand.

Høy tetthet gir færre ulykker
En amerikansk undersøkelse fra 2003 viser at områder med flere fotgjengere har færre ulykker en områder med få fotgjengere. Grunnen til det er at i områder med mange mennesker er bilister ekstra oppmerksomme for fotgjengere og kjører derfor mer forsiktig. Det er derfor viktig å venne bilistene til at fotgjengere er en del av trafikkbildet. Under- og overganger vil aldri være en god løsning fordi det fjerner fotgjengere fra bilistenes bevissthet.

Flere øyne på gaten gir tryggere gater
For å gå må du også føle deg trygg mot kriminalitet eller overfall. Hvis du har valget mellom å gå i en folkerik eller en folketom gate når du skal hjem på kvelden, hva velger du? De fleste vil føle seg tryggest i en gate med mange mennesker som kan gripe inn hvis noe skulle skje. Det at det bor og oppholder seg flere mennesker i en gate vil derfor også hjelpe flere til å gå.

Høy tetthet gir mer underholdende gater
De fleste kan sikkert kjenne seg igjen i at de trives best i fine omgivelser med mye folkeliv. I følge Jan Gehl vil en rute hvor man kan se og oppleve ting underveis oppleves kortere enn den egentlig er. En gate uten andre folk vil aldri være en koselig gate. Folk liker å se andre folk, og en gate med yrende folkeliv vil derfor være svært attraktiv å gå i. For å få yrende folkeliv må det være høy befolkningstetthet.

Det hjelper ikke å pynte på veien mellom A og B, hvis A ligger for langt unna B. I en undersøkelse hvor studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo ble spurt om de ville gå hvis et eller flere tiltak ble iverksatt svarte over 60 % at de ikke ville gå uansett fordi de bodde for langt unna. Korte avstander er altså helt nødvendig for at flere skal gå. Det aller viktigste tiltaket for å få folk til å gå handler derfor om å bygge for gåavstander.

Referanser:

Peter Jacobsen. 2003. Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling.

Jan Gehl. 2010. Byer for mennesker

Marianne Tranberg Bjørndal med fler. 2013. Transportundersøkelse for Universitetet i Oslo.

 

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Har du lest disse sakene?