Transport & miljø

Bilfri Midtby

Del denne artikkelen

Ny bruk av parkeringsplasser: Under arrangementet park(erings)dag i Oslo ble parkeringsplassene i Dronningensgate transformert for en dag. Illustrasjonen til høyre viser hvor mye areal vi har tildelt bilene. Maxwell Gitenstein, Karl Jilg

Hvilke muligheter åpner seg når parkeringsplassene frigjør plass til ny bruk?

Tekst
Mari Ertsås Øverli og Kornelie Solenes
Foto
Maxwell Gitenstein, Karl Jilg

Retter vi blikket mot andre storbyer hvor disse arealene har fått ny bruk, ser vi mange kreative forslag på hvordan vi selv kan benytte arealene. Eksempler fra New York, San Francisco og Amsterdam viser at arealer gjenbrukes som utekaféer, sykkelparkering, pop-up butikker, museer, restauranter, ”spillebuler”, workshop-space og boliger.

Det vil være viktig at vi som arkitekter og planleggere retter blikket mot gode løsninger for den ”nye byen” tilpasset de myke trafikantene. Har du tenkt over hvor mye plass bilen får i samfunnet?

Som en hybel: Utprøving i romlab viser hvor stort rom en parkeringsplass med areal på 12 m2 gir. Foto: Kornelie Solenes

Som en hybel: Utprøving i romlab viser hvor stort rom en parkeringsplass med areal på 12 m2 gir. Foto: Kornelie Solenes

Plasskrevende biler
Det blir satt av rundt 12 m2 per gateparkering og rundt 25 m2 per parkeringsplass i parkeringshus.

Hvis man tester ut potensialet til en parkeringsplass, blir man overrasket over hvor mye denne faktisk kan romme. Legger vi til arealene for vei kan dette utgjøre store muligheter for å skape bedre byliv.

I Trondheim sentrum finnes det over 1400 avgiftsbelagte gateparkeringsplasser, og rundt 1521 parkeringsplasser i parkeringshus, hvorav tre av disse har arealer over bakken. Hva kunne disse arealene blitt brukt til?

Som et første steg, burde parkering være forbeholdt under bakken, og bilens etterlatte arealer over bakken burde få ny bruk som støtter opp om økt fortetting og byliv. Hvordan kan dette bli gjennomført i Midtbyen?

Mer attraktivt sentrum
Ved å fjerne privatbilen frigjør vi mye plass til de myke trafikantene på bakkeplan. Dette vil gjøre byen til et hyggeligere og tryggere sted å være, og gir muligheter for et rikere byliv med både mindre støy og forurensning.

Fortsatt er mange skeptisk til hva et privatbilfritt sentrum vil ha å si for handelen i byen. Til Stavanger Aftenblad svarer Aud Tennøy, forskningsleder i Transportøkonomisk Institutt, at tidligere erfaringer og undersøkelser viser at begrensninger for biltrafikken bidrar til at sentrumshandelen styrkes.

Årsaken er at mange brukere av sentrum setter pris på et bilfritt miljø. Færre biler gir et triveligere og mer attraktivt sentrum, og får folk til å dra oftere til sentrumsbutikkene.

areal bil

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?