Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Glede og innsats i Granåsen

Del denne artikkelen

Moro med snø: Nordmenn er født med ski på beina hetes det. En forutsetning for det er at snø er tilgjengelig for barn fra de er små. Da legges et viktig grunnlag for skiferdigheter. Carl-Erik Eriksson

Nå stakes kursen for skisenteret – en inspirerende idrettsarena som skal lokke fram iver og innsats hos utøvere i alle aldre.

Tekst
Turid Helle
Foto
Carl-Erik Eriksson

Her skal framtidens idrettsidoler boltre seg, finne gleden i å trene og sprenge nye grenser. Unger, ungdom, proffe utøvere og seniorer skal finne både en inspirerende lekegrind og konkurransearena her, sommer som vinter. For selv om dette i hovedsak forbindes med en arena for vinteridrett skal en ny moderne arena ha aktivitet året rundt.

Treningsglede: Granåsen er en helhetlig satsing på folkehelse, inkludert trening, bevegelse, rehabilitering og fokus på god livskvalitet. Foto: Carl-Erik Eriksson

Treningsglede: Granåsen er en helhetlig satsing på folkehelse, inkludert trening, bevegelse, rehabilitering og fokus på god livskvalitet. Foto: Carl-Erik Eriksson

– Da må vi tørre å tenke både hårete og nytt, sier Geir Paulsen, utbyggingsleder for Granåsen.  Vi må finne idretter og aktiviteter som passer sammen – på en måte som gjør Granåsen til et populært, framtidsrettet og funksjonelt anlegg som blir brukt daglig.

– Nå trenger vi innsats fra mange kloke hoder for å komme fram til den rette miksen av aktiviteter i Granåsen og den beste løsningen for klimaet og folkehelsa, sier han. Kan dette bidra til at vi får trønderen litt mer aktiv – har vi oppnådd mye!

Bredde, rekruttering og konkurranse

Granåsen er en viktig innfallsport til bymarka og et treningsområde for mange idrettslag. Unge utøvere kommer hit daglig for å lære seg ulike idretter gjennom lek og glede.

– Å ta vare på bredden av idretten og unge utøvere blir kjempeviktig, selve livsnerven i Granåsen, sier Paulsen.

Heimdal videregående skole gir tilbud om «spisset toppidrett» innen hopp, kombinert, langrenn, skiskyting, orientering og håndball damer. En ny moderne skole bygges nå på Saupstad og koblingen mellom gode treningsmuligheter ved skolen og i Granåsen er helt sentralt i utviklingsarbeidet.

Arenaen som utvikles i Granåsen skal også kunne huse konkurranser på internasjonalt toppnivå. Da må anlegget ha god kvalitet og arenaen må fungere for avvikling av store arrangementer.

Mest hverdag, noe fest

Trondheim har levert sin VM søknad og vil få svaret i juni om byen blir vertskap i 2021. Det at Trondheim søker og før eller siden bli arrangør er en god anledning for utbyggingen i Granåsen.

– Det handler ikke først og fremst om VM, men det momentet et slikt arrangement gir for løse andre store oppgaver vi står overfor, sier Geir Paulsen og slår fast at det er behov for helhetlig planlegging og betydelig oppgradering av dagens anlegg.

  • VM -97 endret på mange måter Trondheim og Trøndelag. Trønderne har siden da vært eksperter på folkefest. Foto: Norges Skiforbund

  • Elever deltar i sekkeløp under et world cup renn i Granåsen. Foto: Carl-Erik Eriksson

  • Elever i aktivitet med snøskulptur og som publikum i Granåsen. Foto: Carl-Erik Eriksson.

  • Blide elever under åpningen av skolelekene i Granåsen. Foto: Carl-Erik Eriksson.

  • Ikke bare de unge som skaper publikumsstemning på arenaen i Granåsen. Foto: Carl-Erik Eriksson.

  • Ekstra stas å være publikum når en av våre egne favoritter lykkes i Granåsen. Foto: Carl-Erik Eriksson.

Funksjonelt, varig og et klimavennlig anlegg

Offentlige og private aktører skal i fellesskap utvikle et funksjonelt og varig trenings- og arenaområde med folkehelse og klima som ledesnor. Gode løsninger for transport, energibruk og materialvalg som samlet sett belaster miljøet minst mulig – må velges.

– Vi må ligge i forkant her og tenke klimasmart; Ta vare på overskuddsenergi, produsere lokalt og sikre fleksibel lagring. God håndtering av avfall. Velge materialer som reduserer klimagassene… Akilleshælen er nok hverdagstransporten til og fra Granåsen, sier utbyggingslederen litt betenkt.

Omfattende utbedringer: Illustrasjonen viser behovene som er kartlagt for oppgradering av anlegg, nye bygg og trafikkareal. Det dreier seg blant annet om rulleskiløyper, nytt arenabygg, utbedring hoppbakker, broer, areal til snøproduksjon og -lagring, mulig fotballhall, konsertarena, ny veistruktur.

Omfattende utbedringer: Illustrasjonen viser behovene som er kartlagt for oppgradering av anlegg, nye bygg og trafikkareal. Det dreier seg blant annet om rulleskiløyper, nytt arenabygg, utbedring hoppbakker, broer, areal til snøproduksjon og -lagring, mulig fotballhall, konsertarena, ny veistruktur.

Første rammeverk på plass

Trondheim kommune har utarbeidet områdeplan for Granåsen som legger føringer for arealbruken. Planen, som er til politisk sluttbehandling, har ambisjon om et kompakt skianlegg for konkurranser på internasjonalt toppnivå, samtidig som det legges til rette for breddeidrett og friluftsliv. Anlegget skal framstå som et nasjonalt skianlegg og arena for kulturaktiviteter.

– Planen legger føringer for kjerneområdet som kan disponeres til utbygging slik at verdifulle natur- og landbruksarealer i marka blir mindre berørt, sier Kjersti Myrvang ved byplankontoret, som har utarbeidet planen i samarbeid med en tverrfaglig gruppe sammensatt fra flere enheter i kommunen.

Ett av kravene før utbygging kan iverksettes er at det skal utarbeides en felles formingsveileder for hele anlegget.  Denne vil gi viktige kvalitetsføringer for utforming av anlegget; bærekraft, arkitektur, helhetlig materialbruk, belysning, skilting osv.

– Dette er viktige føringer som må på plass før selve utbyggingen kan startes, sier byplanleggeren.

Formingsveileder skal vise veg

– Arbeidet settes i gang så snart valgte rådgivere er på plass i juni, sier Geir Paulsen.

Formingsveilederen skal utarbeides i et nært samspill mellom Trondheim kommune, valgte rådgivere og brukere av Granåsen. Det er nå alle brikkene skal på bordet, muligheter og analyser må utredes før konsept og kvalitet landes i en formingsveileder.

– Brukerne og interessentene i Granåsen blir spesielt viktig i denne fasen og vi skal legge opp til gode medvirkningsprosesser. Får vi VM i 2021 får vi det travelt, avslutter en ivrig utbyggingsleder. Det passer i så fall den tidligere langrennsutøveren utmerket!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?