Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Sju nye snarveier gjør turen kortere

Del denne artikkelen
Rustes opp: Arbeidet med ny og bedre snarvei gjennom Duedalen er i gang. Her blir det trapp i granitt, lys, nytt grusdekke og skilting.

Rustes opp: Arbeidet med ny og bedre snarvei gjennom Duedalen er i gang. Her blir det trapp i granitt, lys, nytt grusdekke og skilting. Hans Kringstad

Gode snarveier popper opp i Trondheim. Bare innen sommeren gjør Miljøpakken sju nye ”shortcuts” mer fristende å gå, slik som i Duedalen. Det hjelper.

Tekst
Hans Kringstad

Snarveier med bedre dekke, lys og rekkverk er ledd i en langsiktig plan for å få flere til å bruke beina i stedet for å kjøre bil – og gjerne i stedet for å reise med buss eller trikk når det er mulig.

Gode snarveier inngår i byens nye Gåstrategi ”Gå mer – kjør mindre”. Den skal bidra til at vi klarer:

  • Miljøpakkens mål om at halvparten av alle reiser skal være miljøvennlige innen 2018.
  • Bymiljøavtalens krav om at personbiltransporten ikke skal vokse selv om Trondheim vokser – det såkalte nullvekstmålet.

Flere må gå mer

Bymiljøavtalen med Staten gir Trondheim nesten fire milliarder kroner fram til 2023 til tiltak for gåing, sykling og kollektivbruk. Avtalen krever i praksis at flere må gå mer.

Miljøpakkens gågruppe har kartlagt nærmere 400 snarveier for å finne ut hvor utbedring gir mest gåing igjen for pengene. Gruppa har målt hvor mye tid du sparer på å bruke snarveiene sammenlignet med  å gå rundt. I fjor ble tre viktige og mye brukte smarte traseer satt i stand:

  • Blomsterstien
  • Fuglesangen
  • Festningen

Nå kommer ytterligere sju; de blå på kartet under. De rosa ble gjort ferdig i 2015.

Wilhelmsmyrvegen
Hvor: En 150 meter lang snarveg til Stabbursmoen skole.
Hva blir gjort: Lys, nytt grusdekke og skilting.
Spart tid: Nesten 3 minutter.
Framdrift: Snart ferdig.

Tillerringen-Hårstad skole
Hvor: 230 meter lang passasje til Hårstad skole på Tiller.
Hva blir gjort: Belysning, vegetasjon er ryddet, vegen er skiltet.
Spart tid: 7 minutter.
Framdrift: Snart ferdig.

Duedalen
Hvor: Kjent friområde under Festningen. Snarvei til sentrum og til Singsaker skole. 215 meter lang strekning.
Hva blir gjort: Ny trapp i granitt, lys, nytt grusdekke og skilting.
Framdrift: Byggestart i april, beregnet ferdig i juni.

Ei flott trapp i granitt skal erstatte den provisoriske trappa i Duedalen.

Ny trapp: Ei flott trapp i granitt skal erstatte den provisoriske trappa i Duedalen. Foto: Hans Kringstad

IMG_5394

Ny trapp: Slik så det ut i Duedalen etter et par dagers arbeid. Her skal det bli godt å gå. Foto: Hans Kringstad

Steinberget
Hvor: 600 meter lang og svært tidsbesparende passasje mellom Sverresborg og sentrum. Snarvei til sentrum og for Sverresborg.
Hva blir gjort: Utbedring av smale eksisterende smett. Nytt parti blir bygd mellom Fridtjof Nansens veg og Dyrborgskogen. Skilting.
Spart tid: 5 minutter.
Framdrift: Byggestart i april, beregnet ferdig i juni.

Leirfossvegen-Sluppen
Hvor: Snarvei til arbeidsplasser i Fossegrenda og på Sluppen. 150 meter lang trasé.
Hva blir gjort: Nytt grusdekke på stien, samt skilting.
Spart tid: 3 minutter.
Framdrift: Byggestart i april, beregnet ferdig i juni.

Området langs snarveien skal ryddes og det skal bygges ny bro over bekken, forteller byggeleder Carolina Berg Hagen. Her inspiserer hun dagens snarvei ved Havsteinbanen.

Byggeleder Carolina Berg Hagen i Trondheim bydrift forteller at området langs snarveien skal ryddes og at det skal bygges ny bro over bekken.

Elgvegen-Rognevegen

Hvor: Byåsen, snarvei til Havsteinbanen og til Åsveien skole. 260 meter totalt.
Hva blir gjort: Lys og utbedring av stien.
Spart tid: 7 minutter.
Framdrift: Byggestart i april, beregnet ferdig i juni.

Sigurd Bergs allé
Hvor: Rosenborg, snarvei gjennom boligområde mellom Sigurd Bergs allé og Weidemanns vei. Viktig rute til og fra sentrum.
Hva blir gjort: Utbedring av traséen. Det kommer ny håndløper (rekkverk). 85 meter.
Spart tid: Ett minutt.
Framdrift: Byggestart i april, beregnet ferdig i mai.

Gågruppa i Miljøpakken har kartlagt gangtrafikk på de enkelte snarveiene.  Mange av traséene er veldig effektive.

– Folk vil at det skal være raskt og trygt å gå. Da vil flere velge å gå i stedet for å kjøre. Derfor er ”enkelt å gå hele året” formulert som hovedmål i gåstrategien, sier Siri Bø Timestad, leder i Miljøpakkens gågruppe.

Den korteste av de sju passasjene som skal oppgraderes er et godt eksempel: Sigurd Bergs allé er bare 85 meter, men det tar to minutter å følge veisystemet, og ett minutt å gå snarvegen.

Miljøpakken skal rulle ut nye, utbedrede snarveier etter hvert. De danner lenker i et stadig mer sammenhengende nett for gående.

– Vi prioriterer traséer med viktige målpunkt som skoler og arbeidsplasser. Tellinger viser at gangtrafikken har økt på snarveier vi utbedret i fjor, sier Siri Bø Timestad.

Har du lest disse sakene?