Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Torvet i Trondheim tar form

Del denne artikkelen
Lune rom: Trær danner et intimt rom inn mot bebyggelsen og skaper en lun atmosfære rundt serveringsstedene. Potensialet for uteservering på sommeren er stort. Arealet som er satt av er på ca 1600 kvadratmeter, og er større enn på Solsiden. (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis)

Lune rom: Trær skjermer området inn mot bebyggelsen og skaper en lun atmosfære rundt serveringsstedene. Potensialet for uteservering på sommeren er stort. Arealet som er satt av er på ca 1600 kvadratmeter og er større enn på Solsiden. (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis)

Et åpent, verdig og intimt samlingssted i hjertet av Trondheim med plass til både hverdagsliv, folkeliv og fest.

Tekst
Tine Nilsen
Foto
Illustrasjoner: Visualis

– Torvet skal være et godt sted å være. Her skal folk møtes til både hverdag og fest, og det skal legges til rette for marked, handel, servering, idrettsarrangement, konserter og festligheter, sier prosjektleder Yngvar Gladsø i Trondheim kommune.

Torvet i Trondheim skal fornyes og mange av brikkene begynner å falle på plass. Nylig vedtok formannskapet at arbeidet framover skal bygge videre på konseptet og skissene i forprosjektet fra desember 2015. Dette gir en god pekepinn på hvordan byens storstue kan bli.

 • En pust i bakken: Mange og varierte sitteplasser er planlagt både langs bebyggelse og under trær i utkanten av torgflata. Mange har kommet med innspill og ønsker om flere sitteplasser på Torvet, og det er nå tatt høyde for rundt 1000 plasser utenom serveringsstedene (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

  En pust i bakken: Mange og varierte sitteplasser er planlagt både langs bebyggelse og under trær i utkanten av torgflata. Mange har kommet med innspill og ønsker om flere sitteplasser på Torvet, og det er nå tatt høyde for rundt 1000 plasser utenom serveringsstedene (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

 • Torvet i Trondheim: Åpent, stramt og verdig er stikkord som skal beskrive nye Torvet. Her ser vi tydelig hvordan trær og sitteplasser omkranser den store torgflata (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

  Fornyes: Nye Torvet blir en åpen og verdig plass midt i byens hjerte (Agraff AS/ Visualis).

 • Lune rom: Trær danner et intimt rom inn mot bebyggelsen og skaper en lun atmosfære rundt serveringsstedene. Potensialet for uteservering på sommeren er stort. Arealet som er satt av er på ca 1600 kvadratmeter, og er større enn på Solsiden. (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis)

  Lune rom: Trær skjermer området inn mot bebyggelsen og skaper en lunere atmosfære rundt serveringsstedene. Potensialet for uteservering er stort. Arealet som er satt av er på ca 1600 kvadratmeter og er større enn på Solsiden. (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis)

 • Midtpunktet: Mønsteret i det store bygulvet er inspirert av trønderåkle, og tar utgangspunkt i statuen, soluret og kompassrosa. De to siste er sølja i dekket (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

  Midtpunktet: Mønsteret i det store bygolvet er inspirert av trønderåkle og tar utgangspunkt i statuen, soluret og kompassrosen. De to siste er sølja i dekket (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

 • Vannelement: Vann som stemningsskapende element gjør plassen mer attraktiv og inviterer til lek. (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis)

  Vann og kunst: Vann som stemningsskapende element gjør Torvet attraktivt (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

 • Handel og folkeliv: Torvet får marked og torvhandel på flata og intime oppholdssoner inn mot hus og gårder og fram mot den såkalte møbleringssonen. (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis)

  Handel og folkeliv: Nye Torvet får langt bedre fasiliteter for både marked, torvhandel og arrangement enn i dag. Dekket blir flatt og fleksibelt med god tilgang til vann, strøm og nett (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

 • Uteservering: Stort potensiale for uteservering langs Sommergården og Kongensgate 16-18. Illustrasjon fra Kongens gate øst mot nordre del av Torvet (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

  Uteservering: Stort potensiale for uteservering langs Sommergården og Kongensgate 16-18. Illustrasjon fra Kongens gate øst mot nordre del av Torvet (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

Både byens befolkning, gårdeiere, naboer og andre brukere har kommet med ønsker, og mange av innspillene blir tatt hensyn til.

– Mange har gitt uttrykk for at Torvet bør være mer intimt enn i dag. Trær og beplantning vil sørge for lune rom inn mot bygningene slik at disse områdene oppleves som mer intime, sier landskapsarkitekt og prosjektleder for Torvet som byrom, Marit Solum.

Stramt og verdig
Hovedelementene i utformingen av nye Torvet er uendret fra første gang planene ble vedtatt av Bystyret i 2012. Få, men sterke elementer skal gi en god og tydelig ramme for liv og aktivitet som skal foregå på Torvet i et 100-årsperspektiv.

<strong>Torvet i Trondheim</strong>: Åpent, stramt og verdig er stikkord som skal beskrive nye Torvet. Her ser vi tydelig hvordan trær og sitteplasser omkranser den store torgflata (Illustrasjon: Visualis).

Torvet i Trondheim: Åpent, stramt og verdig er stikkord som skal beskrive nye Torvet. Her ser vi tydelig hvordan trær og sitteplasser omkranser den store torgflata (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

En aktiv kantsone, et robust og vakkert natursteindekke og mange gode sitteplasser er fortsatt de viktigste elementene i planen.

For å ivareta Torvet som byens paradeplass og festarena kreves en robust, varig og verdig utforming som tåler tidens tann.

– Før vi velger naturstein til selve torvflata skal det gjøres flere tester for å sikre at holdbarheten blir god nok. De permanente møblene bygges i granitt, et materiale som tåler å stå ute i mange år uten at uttrykket forringes, sier Gladsø.

Tilrettelagt for aktivitet – klargjort for fest
Den viktigste forutsetningen for et fleksibelt torg er den store, jevne flata. Faste møbler, som sitteplasser og bord, vil få en nøye gjennomtenkt plassering slik at det skal være enkelt å bruke plassen spontant uten for mye arbeid og tilrettelegging i forkant.

I visjonen for Torvet heter det at:

 • Torvet skal være både åpent og intimt.
 • Torvet skal støtte opp om byens identitet – både byens historie og framtid.
 • Torvet skal først og fremst fungere godt i hverdagen og kunne innrettes til events.
 • Torvet skal være mangfoldig, skape opplevelser og understøtte handel.
 • Torvet skal være byens hjerte, og forbinde byens byrom i et samlet nettverk.

– Det finnes vel knapt noe annet byrom i Norge hvor så mange funksjoner skal løses i ett og samme rom, sier Gladsø.

Solur og kompassrose består
Det store bygulvet, eller dekket, blir flatt og uten kanter og trinn. Kunstner Edith Lundebrekke har utarbeidet mønsteret i gulvet, som henter inspirasjon fra trøndersk mønstertradisjon og trønderåkle spesielt.

<strong>Midtpunktet</strong>: Mønsteret i dekket er inspirert av trønderåkle, og tar utgangspunkt i statuen, soluret og kompassrosa. De to siste er sølja i dekket (Illustrasjon: Visualis).

Midtpunktet: Mønsteret i dekket er inspirert av trønderåkle, og tar utgangspunkt i statuen, soluret og kompassrosa. De to siste er sølja i dekket (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

Karakteristisk for trønderåkle er bruk av tofargede mønsterflater. Fargevekslingen skal brukes til å dele inn den store flata.

– Statuen av Olav Tryggvason er et ikon for Trondheim og skal fortsatt stå på sin faste plass. Sammen med soluret blir dette det sentrale midtpunktet, mens kompassrosa og soluret får ekstra detaljer og blir sølja i det flotte dekket, sier Gladsø.

Positiv respons
Planen for Torvet har vært presentert for naboer og andre involverte parter, og tilbakemeldingene har stort sett vært positive. Planen er justert etter innspillene som er kommet.

Begge prosjektlederne understreker at det er viktig å holde fast ved det overordnede plangrepet, og at helhetsfokuset må være sterkt og tydelig.

Veien videre
Før arbeidet med å fornyet Torvet kan starte, skal arkeologene først gjøre seg ferdig med fase II av utgravingene i området.

Denne sommeren er det kvadranten foran Hornemansgården som skal undersøkes. Arbeidet starter rett etter 17. mai og vil pågå fram til november/desember.

<strong>En pust i bakken</strong>: Mange varierte sitteplasser både langs bebyggelse og under trær i utkanten av torgflata. Illustrasjon fra Torvet mot Hornemannsgården og Matzowgården i sørøst (Illustrasjon: Visualis).

En pust i bakken: Mange varierte sitteplasser både langs bebyggelse og under trær i utkanten av torgflata. Illustrasjon fra Torvet mot Hornemannsgården og Matzowgården i sørøst (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?