Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Sjelden sopp funnet i Midtbyen

Del denne artikkelen

Unikt funn; Den sjeldne soppen tindvedkjuke trives godt på tindvedbuskene som vokser langs elvekanten på Marinen. Merete Mauland

Soppen tindvedkjuke som normalt finnes i våtmarksområder, er så sjelden at den står på den nasjonale listen over utrydningstruede arter. Men du trenger ikke dra langt for å studere den – du finner den på Marinen!

Tekst
Tove Skjegstad

Det var den soppinteresserte naturforvalteren Tijana Gajic i Miljøenheten i Trondheim kommune som fant soppen i en lunsjpause. På en tindvedbusk så hun soppen, eller kjuka; grønn på toppen, med rosa porelag og en rustfarget, fløyelsaktig kant. Hun kunne raskt konstaterer at det var tindvedkjuke, som er en av soppartene som er utrydningstruet og dermed er en såkalt rødlistet art.

– Tindvedkjuka finnes ikke andre steder enn i Trøndelag. Funnet er sjeldent, og derfor også viktig, sier naturforvalteren.

Sjelden: Her er funnstedet, sier Tijana Gaji. Hun og Jan Røising viser fram stedet tindvedkjuka ble funnet. Foto: Merete Mauland

Sjelden: Her er funnstedet, sier Tijana Gajic. Hun og Jan Røising viser fram stedet tindvedkjuka ble funnet. Foto: Merete Mauland.

Viktig sikring av biomangfoldet

Tijana Gajic registrerte derfor funnet i Artsobservasjoner, en database hvor alle naturinteresserte kan legge funn med bilder av planter, sopp, lav, fugler, insekter, fisk og andre arter. Derfra blir funn av sjeldne arter kvalitetssikret og overført til Artskart, som brukes av forskere, naturforvaltere og andre interesserte. Denne databasen sier noe om utbredelse av arter og gir også oversikt over hvilke rød- og svartlistede arter som registrert i et område. Herfra overføres funnene direkte til kommunens biomangfoldskart.

–  Funn av sjeldne arter gir en pekepinn på hvilke områder vi bør ta vare på. Og Domkirkeparken og Marinen er absolutt blant dem, sier Tijana Gajic.

På Marinen og i Domkirkeparken er det store trær, som alm og ask som er truet på grunn av sykdom i store deler av Europa. Området huser også 52 forskjellige fuglearter, og det er et viktig område for flaggermus.

Fugleføde: De røde bærene på tindvedbuskene er populære hos fuglene. Foto: Merete Mauland

Fugleføde: De røde bærene på tindvedbuskene er populære hos fuglene. Foto: Merete Mauland

Om høsten, når bærene modnes, samles fuglene for å spise bærene. Flaggermusene bruker tindved og andre busker i elvekanten til å navigere når de flyr om natten. Tindved er en relikt fra istiden. Det en pionerplante som stabiliserer sanden langs elva og kan binde nitrogen fra lufta.

– Nå er disse buskene blitt enda mer bevaringsverdige, siden det vokser en sjelden rødlistet sopp på dem, sier Gajic.

God samarbeid

Bydrift og Miljøenheten i Trondheim kommune samarbeider godt om å ivareta rødlistearter.  Tijana Gajic og driftsleder for idrett, park og skog, Jan Røising, dro derfor sammen på befaring for å se på soppen og området.

Funnet av tindvedkjuka fører nemlig til at tindvedbuskene nå blir enda bedre tatt ivaretatt.

Det har opp gjennom årene vært ulike ønsker for Elvekorridoren.

–Elvekorridoren har både vært helt åpen og helt gjengrodd, men Bydrift har hele tiden vært forsiktig med å fjerne tindved som er en pionerart og som er sjelden, forklarer han.

Driftslederen melder imidlertid at tindvedbuskene er truet fra annet hold.

–Dessverre er det slik at der det er mest tindvedbusker, befinner byens største do seg ettersom det ikke er toaletter på Marinen, sier han. – Vi har tindved noen få andre steder i Nidelvkorridoren, blant annet på Øya mellom Elgeseter bru og gangbrua over til Ilen kirke, legger han til.

Røising forteller at Bydrift har vurdert å plante ut tindvedbusker, men de artene som er i salg er ikke de samme artene som den opprinnelig arten. Sjansen for at det vil gro rødlistet sopp på den, er derfor liten.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?