Transport & miljø

Trondheim by blir laboratorium for grønn transport

Del denne artikkelen

«Mobiliotek»: Valget av navnet er ikke tilfeldig, for bibliotek og mobiliotek har mange likheter: De er begge møtesteder i det offentlige rom som er støtte for hverdagsfunksjoner og delekultur. Mens bibliotekene er rammer rundt f.eks. folks kultur-lesetilbud, kan Mobiliotekene være en ramme rundt folks mobilitet. Illustrasjoner: Nice Industridesign

I fremtiden kan smart teknologi, ny infrastruktur og deleløsninger gjøre at vi forflytter oss mindre og at transportreisen blir grønn når vi først forflytter oss rundt omkring i Trondheim by. Konseptet har fått arbeidstittelen Mobiliotek.

Tekst
Anne-Lise Aakervik

Trondheim kommune har vedtatt høye klima- og transportmål. I 2030 skal for eksempel 90 % av transportreiser være grønne. Et annet mål er at veksten i persontrafikken ikke skal øke, selv om byens innbyggertall øker. Men kollektivtrafikken kan ikke ta hele økningen. Her må man tenke både nytt og kreativt for å fremme gode, relevante løsninger for befolkningen. Oppdraget gikk til arkitektene og designerne i Bjørke Arkitektur og Nice Industridesign, som i to år har jobbet med disse problemstillingene.

Nye ideer: Runa Bjørke i Bjørke Arkitektur har sammen med Nice Industridesign utviklet ideene om Mobiliotekene. Hun håper på gode dialoger og nyttige workshops når innbyggerne etter hvert skal bidra til å fylle rammene med konkret innhold og funksjon. Foto: Anne-Lise Aakervik

Nye ideer: Runa Bjørke i Bjørke Arkitektur har sammen med Nice Industridesign utviklet ideene om Mobiliotekene. Hun håper på gode dialoger og nyttige workshops når innbyggerne etter hvert skal bidra til å fylle rammene med konkret innhold og funksjon. Foto: Anne-Lise Aakervik

De har forsket på hvordan beboerne i Trondheim, du og jeg, kan bruke miljøvennlige måter å forflytte oss rundt i byen i løpet av en dag – alt etter hvilke behov vi har.

De skisserer nå et konsept/produkt som langt fra er ferdigtygd, og som de aktivt skal involvere Trondheims innbygger i for å komme frem til hva innhold og funksjon skal være. Men noe har de tenkt og sett for seg som en mulighet – arbeidstittelen er Mobiliotek.

– Kort oppsummert er mobilioteket tenkt som et nettverk av mikrostasjoner rundt omkring i byen. Disse utgjør en egen infrastruktur som samordner ulike grønne mobilitetsløsninger og kollektiv transport, sier Runa Bjørke fra Bjørke Arkitektur.

En viktig brikke
Bak Mobilioteket står Miljøpakken.  – Vi har forpliktet oss til null vekst i personbiltrafikken gjennom en avtale med Staten. Dermed skal vi nå i gang med en stor satsing på andre transportsystem som superbuss, og vi må øke innsatsen for å få flere til å sykle og gå. Vi har store utfordringer, og vi sitter ikke med alle svarene på hvordan vi skal lykkes. På flere områder må vi kanskje tenke nytt. Mobilioteket er en slik ny løsning som kan bidra til at vi når målsetningen, sier leder Heidi Fossland i Miljøpakken Trondheim kommune.

Mikrostasjoner: Løsningen kan bestå av et nettverk av mikrostasjoner som tar utgangspunkt i hvordan koblingen mellom transport, deleordninger og byromskvaliteter påvirker forflytninger i byen. Illustrasjoner: Mikrostasjoner: Løsningen kan bestå av et nettverk av mikrostasjoner som tar utgangspunkt i hvordan koblingen mellom transport, deleordninger og byromskvaliteter påvirker forflytninger i byen. Illustrasjoner: Nice Industridesign

Mikrostasjoner: Løsningen kan bestå av et nettverk av mikrostasjoner som tar utgangspunkt i hvordan koblingen mellom transport, deleordninger og byromskvaliteter påvirker forflytninger i byen. Illustrasjoner: Nice Industridesign

Bylaboratorium
I den forbindelse ønsker Trondheim å se på byen som et bylaboratorium, der nye løsninger og kunnskap testes ut.  Målet er å finne nye verktøy for en framtidsrettet og bærekraftig byutvikling, der byens forskningsmiljøer inviteres med for å oppnå de målene vi har satt oss.

– Vi etablerer nå superbusstraseer som skal være i drift fra august 2019, og i den forbindelse ser vi at det er viktig å øke bevisstheten rundt grønne reiser som kan samkjøres med stoppesteder og traseen for superbussen, for eksempel å gjøre det lett å sykle til og fra stoppesteder.

I løpet av forprosjektperioden har man kommet frem til Mobilioteket først skal etableres og testet ut i Elgesetergate. Denne gata er den viktigste innfartsåren inn til sentrum og to av tre superbusslinjer vil gå her.

Hjelp til smarte valg
– Hensikten med en stasjon som samordner løsninger, er at det kan bidra til å bedre motivasjonen og valgmulighetene for grønn transport inkludert gange, sykling og deleordninger. Smart teknologi vil sørge for å gi deg riktig info og hjelpe deg til å ta riktige valg. Dette vil i seg selv redusere transportbehovet fordi det finnes alternativer ikke langt fra der du trenger dem. I tillegg vil det være et positivt tilskudd til byrom og nærmiljøer og skape merverdi for folk, sier Bjørka.

Smart og hyggelig: Mobiliotekene ønsker å gjøre grønne transportvalg komfortable, smarte og hyggelige. Dette kan man å hjelp til fra smart teknologi og gode løsninger. Illustrasjoner: Mikrostasjoner: Løsningen kan bestå av et nettverk av mikrostasjoner som tar utgangspunkt i hvordan koblingen mellom transport, deleordninger og byromskvaliteter påvirker forflytninger i byen. Illustrasjoner: Nice Industridesign

Smart og hyggelig: Mobiliotekene ønsker å gjøre grønne transportvalg komfortable, smarte og hyggelige. Dette kan man å hjelp til fra smart teknologi og gode løsninger. Illustrasjoner:Nice Industridesign

Et nærmiljøtiltak
Mobiliotekene kan også bli en arena for hverdagsfunksjoner som henting og levering av varer, deling og bytting av tjenester og lignende. Runa Bjørke sier at de i prosessen har tenkt på en rekke muligheter for innhold som vil gjøre hverdagen enklere for folk ved at gjøremål kan løses i gangavstand fra hjem eller jobb.

I samarbeid med innbyggerne, som jo skal bruke dette, håper utviklerne at Mobilioteket blir et positivt bidrag som gjør hverdagen enklere ved å:

  • flytte funksjoner inn i nærmiljøet
  • tilby større fleksibilitet ved å tilgjengeliggjøre flere grønne transportmidler
  • skape positive oppholdsrom

Hvis man lykkes med dette: å bygge en infrastruktur som har fokus på hvordan man kan organisere dagliglivet på en mer miljøvennlig og helsefremmende måte vil resultatet bli færre private bilreiser og det vil redusere transportbehovet i seg selv.  I første omgang vil en pilot testes ut i Elgeseter gate i 2018. Denne gata er den viktigste innfartsåren inn til sentrum og tre superbusslinjer vil gå her.  Men før den tid skal brukerbehov kartlegges og en testgruppe velges ut.

 

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?