Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Tar barnas arbeidsmiljø på alvor!

Del denne artikkelen

Godt arbeidsmiljø: For å lære godt på skolen er inneklimaet viktig. Det vil si god luft, godt lys, passe temperatur, jevnlig renhold og lite støy. Lærer og elev kan sammen påvirke inneklima slik at læringsutbyttet blir optimalt. Foto: Carl-Erik Eriksson

– Vår jobb, som lokal myndighet, er å se til at barnas arbeidsmiljø i Trondheim kommune gir god helse, bidrar til trivsel og forebygger sykdom og skade.

Tekst
Tove Skjegstad

I år, som et ledd i en nasjonal kampanje, vil det bli gjennomført tilsyn rettet mot  inneklima ved utvalgte skoler i kommunene, forteller rådgiver Elin Grønvold Aunet ved Miljøenheten i Trondheim kommune.

Alle har hørt om inneklima, men det kan være vanskelig å forstå hva det egentlig er. Astma og allergiforbundet og samarbeidspartnere har laget en serie med filmer som skal gjøre det litt enklere å forstå hva det faktisk innebærer.

Nasjonal kampanje for godt arbeidsmiljø

*– Dårlig inneklima og manglende utskifting av inneluften kan føre til tretthet, konsentrasjonsvansker, hodepine, hudplager og irritasjon i øyne, nese og hals. Allergi og overfølsomhet kan forverres ved dårlig inneklima, sier sjefingeniør Bente Løvlie Høier ved Miljøenheten i Trondheim kommune.

Et utvalg skoler vil få tilsynsbesøk, men både Aunet og Høier forventer at alle skoler og barnehager har et jevnlig fokus på inneklima.

– Som hjelp til skolene for å vurdere om de ivaretar forskriftens krav til inneklima er det utarbeidet et tipsark. Vi anbefaler at spørsmålene fra tipsarket diskuteres i skolemiljøutvalg/elevråd og i skolens ledelse. Selv om barnehagene ikke vil få denne type tilsyn i høst, er det viktig at også de sikrer et godt inneklima for barna.

Skolene som får besøk får tilsendt et tilsynsvarsel med informasjon om tidspunkt for tilsyn og gjennomføring av tilsynet ca en måned før tilsynet.

– Tilsynet vil bli gjennomført som et møte med gjennomgang av relevante spørsmål og dokumenter. Og vi tar en befaring i lokalene. Etter hvert tilsyn utarbeides en tilsynsrapport. Rapporten omtaler eventuelle avvik og merknader som blir avdekket under tilsynet, sier Høier.

Målrettet arbeid gir resultater

I Trondheim har det de siste ti årene vært jobbet svært målrettet for å sikre barna et godt arbeidsmiljø. Trondheim er en av få kommuner i Norge der absolutt alle skoler og barnehager er godkjent etter forskriften om miljørettet helsevern.

– Vi har jobbet svært målrettet med vedlikehold og oppgradering, forteller vedlikeholdssjef ved Trondheim eiendom Tormund Ledang Husøy.

Storbymester: Trondheim har fått mye ros og flere priser for sin målrettede plan for vedlikehold. I 2013 ble Trondheim kåret til Norges beste kommune i vedlikehold av skolebygg og i år ble vi storbymester i eiendomsforvaltning. Det har vært tenkt planlagt, verdibevarende vedlikehold. Og vedlikeholdet starter når bygningen er oppført og tatt i bruk. For skolene er det en fireårs syklus – hver skole har sitt vedlikeholdsår. Målet er nå at minst 80% av midlene går til planlagte tiltak – 20% settes av til akutte tiltak. Foto: Mads Huseby

Storbymester: Trondheim har fått mye ros og flere priser for sin målrettede plan for vedlikehold. I 2013 ble Trondheim kåret til Norges beste kommune i vedlikehold av skolebygg og i år ble vi storbymester i eiendomsforvaltning. Vedlikeholdet starter når bygningen er oppført og tatt i bruk. For skolene følges en fireårs syklus – hver skole har sitt vedlikeholdsår. Minst 80% av midlene skal gå til planlagte tiltak – 20% settes av til akutte tiltak. Foto: Mads Huseby

Samarbeid om miljørettet helsevern

Nå er det flere kommuner som ser til det gode arbeidet som har vært gjort i Trondheim. Situasjonen for 10-12 år siden var en helt annen. Da ble 40 prosent av skolearealet ikke godkjent og det var avvik ved de fleste skolene i Trondheim. For å løse den store utfordringen ble det derfor etablert et tett samarbeid mellom skoleeier (kommunaldirektør for oppvekst og utdanning), bygningseier (Trondheim eiendom) og tilsynsmyndighet (Miljøenheten). På grunnlag av en systematisk kartlegging av tilstand, ble det utarbeidet en miljøtiltaksplan for skoler, som hadde en prislapp på hele 200 mill kroner. For barnehagene ble det bevilget 25 mill kroner til innemiljøtiltak. Det har vært viktig å være  tro mot planene.

– Planen ble politisk behandlet og vi fikk derfor en god forankring for satsingen, forteller Husøy. Dette er fulgt opp med årlige bevilgninger til tiltak for å bedre inneklimaet.

I 2013 kunne rådmannen melde til bystyret at alle skoler og barnehager i Trondheim var godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern.

– Det skyldes gode miljøtiltaksplaner og et planlagt, verdibevarende vedlikehold. Ni skoler er rehabilitert og 12 skoler er revet og erstattet med nybygg i denne perioden, avslutter  Husøy.

 

 

Har du lest disse sakene?