Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Elgeseter

De kloke hodene kommer til sentrum

Del denne artikkelen
Campus tar form: Amund Aarvelta (t.v.) og Per Arne Tefre vurderer ett av de 36 forslagene som er kommet inn til idé- og plankonkurransen om nytt campus i Trondheim.

Campus tar form: Amund Aarvelta (t.v.) og Per Arne Tefre vurderer ett av de 36 forslagene som er kommet inn til idé- og plankonkurransen om nytt campus i Trondheim. Carl-Erik Eriksson

Juryarbeidet med å velge ut hvilke bidrag som får være med å legge grunnlaget for ny campus er i gang. Trondheim kommune er med i juryen og er godt involvert i prosessen videre.

Tekst
Mathias Midbøe
Foto
Trondheim kommune
Per Arne Tefre er planprosjektleder for campus i Trondheim kommune. Foto: Carl-Erik Eriksson

Per Arne Tefre er planprosjektleder for campus i Trondheim kommune. Foto: Carl-Erik Eriksson

NTNU utlyste før jul en åpen idé- og plankonkurranse for hvordan NTNU-campus i Trondheim kan samles i nærheten av Gløshaugen.

Per Arne Tefre er planprosjektleder i Trondheim kommune og kommunens representant i konkurransejuryen. Han forteller at de nå er på et idénivå i prosessen med utformingen av campus, og at det fortsatt er mange usikkerhetsmomenter og mange valg som må tas. Det har kommet inn 36 forslag til konkurransen, og det er ikke nødvendigvis bare ett av de 36 forslagene som skal legges til grunn for videre arbeid.

– Det kan være ulike elementer fra ulike forslag som blir tatt med videre. Dette er en idékonkurranse som skal videreutvikles. Konkurranseforslagene må belage seg på å ha en betydelig grad av fleksibilitet og må kunne endres, sier Tefre.

Følg campusutviklingen på NTNUs sider.

Bycampus

Tefre forteller at kommunen, i tillegg til jurydeltakelse, bidrar med kunnskap om området og hvilke muligheter som finnes ulike steder. I høst har kommunen laget nettsiden bycampus.no med stedsanalyse og annen relevant informasjon om området rundt Gløshaugen.

– Nettsiden er åpen og tilgjengelig for alle, slik at de som arbeider med eller er interessert i prosjektet enkelt kan finne relevant kunnskap. Nettsiden er et fleksibelt arbeidsverktøy som lar oss oppdatere og tilføre ny kunnskap underveis i prosessen, sier Tefre.

Målet med stedsanalysen er å vise frem verdier i byen og viktige forutsetninger for planprosessen. Dette kan bidra til en smidigere prosess når NTNU etter hvert skal fremme formelle reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven som skal vedtas av politikerne i Trondheim.

Amund Aarvelta er prosjektleder for campus i Trondheim kommune.

Amund Aarvelta er prosjektleder for campus i Trondheim kommune.

Stort prosjekt og stort engasjement

Campusprosjektet engasjerer både politikere og beboere sterkt. Det har vært mange innlegg i Adressa og Universitetsavisa underveis i prosessen. Arbeidet med campus er en prioritert oppgave for Trondheim kommune. Det er om lag 120 000 kvadratmeter som skal bygges. Til sammenligning er realfagbygningen på Gløshaugen litt over 60 000 kvadratmeter, og Trøndelags største enkeltbygning.

Det er ikke bare volumet på bygningene som gjør dette til et viktig prosjekt, ifølge Amund Aarvelta, prosjektleder for campus i Trondheim kommune.

– Samlet er kunnskapsmiljøene Trondheims hjørnesteinsbedrift og en viktig del av byens identitet. NTNU, Sintef, St. Olavs Hospital og kunnskapsbedriftene er ikke bare viktig for byen, men for hele landet. Vi som kommune må bidra til å forvalte disse kunnskapsmiljøene på en best mulig måte.

Totalt skal over 8000 studenter og 1500 ansatte flytte fra Dragvoll og til området rundt Gløshaugen innen 2030. Flyttingen vil direkte berøre nesten 5% av Trondheims befolkning som nå vil få et nytt studie- og arbeidssted. Aarvelta sier dette også får flere konsekvenser for byen.

– Når så mange studenter og ansatte får arbeidssted mer sentralt vil det styrke sentrum med næringsliv, handel og service. For de ansatte og studentene vil det for mange bety kortere reisetid og en mer fleksibel hverdag.

Attraktiv by

Aarvelta tror samlingen av NTNU vil gjøre Trondheim til en mer attraktiv by. Han sier det må til for at NTNU skal kunne konkurrere med byer i resten av verden om de beste studentene og forskerne. Samlingen er positivt både for Trondheim og for NTNU, mener han.

– Trondheim tjener på å være vertskap for et fantastisk universitet, og universitetet tjener på å ligge i en fantastisk by. NTNUs betydning for byen er stor. Det å bedre rammebetingelsene for universitet er en viktig oppgave for kommunen, og arbeidet med campus har vært viktig for Trondheim kommune i mange år.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?