Transport & miljø

De hjelper deg til å la bilen stå

Del denne artikkelen

Grønne råd med godt humør: Roy-Inge Sivertsen, Sylvelin Foldøy, Christiane Solheim og Ingeborg Grønning. Carl-Erik Eriksson

Fire fine pionerer rykker ut i Trondheim med følgende oppdrag: Å få folk ut av bilkøen.

Tekst
Hans Kringstad
Foto
Trondheim kommune

Det skjer uten at de så mye som leer på en moralsk pekefinger. Miljøpakkens reiserådgivere omvender matpakkekjørere med et smil.

– Det nytter ikke å fortelle voksne folk hvordan de skal oppføre seg, sier Sylvelin Foldøy, utdannet miljøpsykolog og en av de fire. Derimot virker det å appellere til personlig motivasjon – som kan være alt fra å la seg inspirere av naboen og til å få prøve elsykkel mens bilen står i garasjen.

Nybrottsarbeid
Reiserådgiverne tilbyr nettopp råd, hjelp og inspirasjon. Trondheim er i tet på området og har måttet gå opp løypa selv. Etter ei tid med litt prøving og feiling driver teamet på fire nå metodisk arbeid nedfelt i en strategi som venter på politisk behandling.

Ingeborg Grønning.

De skal bidra til at miljøvennlige reisemåter er en selvfølge i byen. Det må til for å klare kravet om nullvekst i personbiltrafikken. Konkrete mål for arbeidet med reiseråd:

  • Flere skal reise miljøvennlig til og fra jobb, fritidsaktiviteter, arrangement og innkjøp.
  • Flere barn skal gå og sykle til skolen.
  • Reiserådgivning skal føre til minst 20 prosent økning i andelen miljøvennlige reiser ved virksomheter der Miljøpakkens team har vært inne med tiltak.

Reiserådgiverne prioriterer innsatsen der det er mest å hente, som for eksempel ved arbeidsplasser med mange gratis parkeringsplasser for bil, virksomheter nær gode kollektivtilbud eller når noen flytter til nye lokaler og dermed er klar for endring uansett.

Christiane Solheim.

Mange har nesten parkert bilen
Ingeborg Grønning: – Potensialet er stort. Mange sitter i bilen og er på vippen til å endre vaner – muligens uten at de vet det helt selv.

Christiane Solheim: – Vi kobler oss på andre endringsprosesser i byen, som Campus og superbuss med ny rutestruktur.

Roy-Inge Sivertsen: – Vi har latt folk prøve elsykkel, og ser at de blir hekta. Det virker.

Ei ukes gratis prøvesykling er ett av flere tiltak Miljøpakkens reiserådgivere for lengst har etablert. Ideen dukket opp da bedrifter fikk prøve fossilfri varebil gratis. Andre populære tilbud er:

* Gratis sykkelservice: På gata og hos bedrifter og skoler
* Reisevaneundersøkelser ved arbeidsplasser: Kartlegge hvordan ansatte reiser, og finne ut hva bilistene ønsker for å droppe bilen.
* Tiltak skoler: Opplæring, sykkelservice og fysiske tiltak som sykkelstativ. Andelen elever som blir kjørt til barneskolen har gått ned fra 21 til 15 prosent siden 2013.
* Sykkelvennlig arbeidsplass: Konkurranse der bedrifter og offentlige virksomheter viser hva de gjør for å få ansatte til å sykle.

Sylvelin Foldøy.

Gode forbilder i næringslivet
104 foretak meldte seg på Sykkelvennlig arbeidsplass i 2016. Tidligere vinnere, som Trønderenergi, fungerer som rollemodeller og deler erfaringer med andre.

– Trønderenergi flyttet inn mot byen og fjernet nesten all bilparkering. Det gikk helt fint. Næringslivet ser at miljøvennlige reiser lønner seg både på grunn av helsegevinsten og fordi bilparkering er dyr bruk av arealer. Ansatte ønsker trygg sykkelparkering og dusj og garderobe. Vi bruker de gode eksemplene når noen spør om råd, sier reiserådgiverne.

Her er fem av de fire pionerenes mange planer:

  • Sluppen med mye folk på et lite område blir en satsing. (NB! Kjeldsberg Eiendom har laget nettsida Adkomst Sluppen på eget initiativ for å vise at ansatte ikke kjøre bil dit. Den kan være til inspirasjon for andre).
  • NTNU og St. Olavs Hospital er selvsagte satsingsområder. Bilbruken gikk ned da NTNU innførte en symbolsk parkeringsavgift og la bedre til rette for sykkel, men det er mye å hente.
  • Utlån av elsykler til bedrifter kommer som nytt tiltak for at ansatte skal få prøve et alternativ til bilen.
  • Skoler skal få låne bukk og verktøy for vedlikehold av sykler.
  • Busskurs med AtB er testet ut og blir enda mer aktuelt med superbuss og ny rutestruktur i 2019.

100 000 korte bilturer

Roy-Inge Sivertsen.

Miljøpakken har bidratt til et grønt trendskifte med nedgang i biltrafikken, men nedgangen har stoppet. Sju av ti som kjører til jobb parkerer fortsatt gratis. Nesten sju av ti kjører også bil på fritidsreiser, handleturer og reiser der de har med barn.  100 000 bilturer i Trondheim hver dag er kortere enn tre kilometer. Noe er nødvendig bilbruk, noe er bare gamle vaner.

– En vane er som tunnelsyn, vi ser bare det som støtter opp om vanen vår. Forskning sier at det tar seks–sju uker å endre en vane, derfor må vi møte folk der de er og hjelpe dem til å prøve noe annet enn det de alltid har gjort, sier Sylvelin Foldøy.

Bompenger, dyrere parkering, god buss, bedre sykkelveger og nye snarveger henholdsvis presser og frister folk til å la bilen stå. Miljøpakkens reiserådgivere styrker disse tiltakene ved å gi bistand med et smil om munnen.

– Mindre bilbruk handler om mer enn nullvekstmålet. Det gjør også noe med atmosfæren i byen. Be oss om hjelp til å kjøre mindre bil, sier Christiane, Ingeborg, Roy-Inge og Sylvelin.

Og husk: Gode råd er grønne og helt gratis.

Jobber for en bedre by: Flere må gå, sykle eller reise kollektivt i Trondheim. Miljøpakkens reiserådgivere hjelper folk ut av bilsetet.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?