Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Hvordan kan bilvasken bidra til bedre nærmiljø?

Del denne artikkelen
bildemontasje med bilvask over en bekk hvor barn leker

Vasker du bilen hjemme renner vaskevannet rett i sluket og videre i bekken. Kommunikasjonsenheten, Trondheim kommune

Det er mange måter du kan bidra til et bedre nærmiljø. Vasker du bilen ved en godkjent vaskehall i stedet for hjemme på gårdsplassen sparer du den lokale bekken for skadelige utslipp.

Tekst
Merete Mauland
Foto
Trondheim kommune

Hva skjer når vi vasker bilen?

Vaskemidler inneholder ofte skadelige stoffer. Sammen med olje og miljøgifter fra bilvasken skylles mye av dette ut i naturen. Vasker du bilen hjemme går skyllevann til sluket og i mange tilfeller videre rett ut i bekken. Dette er skadelig for fisk, dyreliv og plantene i og langs vannet.

Hva kan du gjøre?

Det beste du kan gjøre for nærmiljøet ditt er å vaske bilen i godkjente vaskehaller der det er system for håndtering av slikt vaskevann. De har sandfang og oljeutskiller som reduserer innholdet av forurensende stoffer i avløpsvannet. I oljeutskilleren går vannet inn i en stor beholder hvor det oppbevares en stund slik at oljen skilles fra vannet og blir liggende oppå. Vannet føres deretter videre til renseanleggene, mens oljen hentes opp av godkjente tømmeoperatører og leveres på mottak som farlig avfall.

Godkjente vaskehaller skal ha et bevisst forhold til bruk av miljøfarlig vaskemidler. De unngår også å bruke produkter og kjemikalier som fører til at olje fordeles som dråper i vann, såkalt oljeemulsjon. Vasker du bilen selv på vaskehaller, er det best å bruke vaskemidler som ikke danner oljeemulsjoner for at oljeutskilleren skal fungere.

Et annet viktig bidrag er å velge miljøvennlige vaskemidler. Miljødirektoratet sier  at det sikreste er å velge svanemerkede produkter. Det kan være lurt å be om råd hvis du er usikker. Det skal finnes informasjon om produktene i produktdatabladet hos utsalgsstedene.

 

Hvorfor er miljøgifter farlig

Miljøgifter i naturen kan gjøre stor skade fordi de giftige stoffene ikke brytes ned, men tas opp av organismer. Når miljøgifter tas opp av fisk, skalldyr og andre organismer, følger miljøgiftene næringskjeden og påvirker oss mennesker via maten vi spiser. De fleste miljøgiftene er kreftfremkallende, hormonhermere eller de skader reproduksjonsevnen eller arvestoffet vårt. Noen miljøgifter har egenskaper som gjør at de kan spres over store avstander, også til andre deler av jordkloden. Mer om dette kan du leser her.

Trondheim kommune har jobbet i mange år for å få bort forurensning i mange av byens bekker. Nå er fisken tilbake og gyter i flere bekker, som f.eks. Ilabekken.

Har du lest disse sakene?