Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Klimatilpasning gir flere åpne bekker

Del denne artikkelen

Nyttig og populær: Regnbedet på Åsveien leder effektivt bort vannet og er samtidig en yndet lekeplass for skolebarna. Foto: Carl-Erik Eriksson

Et varmere, våtere og villere vær i framtida betyr at kommunen må planlegge klimasmart for å unngå skader og store kostnader. Mer blått i det grønne med regnbed og åpne bekker er populære innslag for folk i byen.

Tekst
Turid Helle

– Å forsinke vannet er et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å hindre skader og store kostnader, sier Ellen-Birgitte Strømø, leder av arbeidet med klimatilpasning i Trondheim kommune.

Kommunene er problemeier for mange av utfordringene et våtere klima vil kunne føre til, men Trondheim er den eneste kommune blant de 20 partnerne. I løpet av det åtteårige programmet skal det komme opp bedre løsninger for å håndtere overvann og utforming av infrastruktur og bygg. Ras og skred skal hindres og beslutningsprosessene skal bli bedre.

– Det er lærerikt for Trondheim kommune å være en del av forskningsprogrammet, forteller hun. – Det gir oss tilgang på god kompetanse og mulighet til å være en kommunal stemme inn i forskningsverdenen. Men – deltakelse forplikter oss også til å dele kunnskapen med resten av kommune-Norge.

Les mer om hvilket klima vi må belage oss på.

Blågrønne og blågrå tak

Trondheim kommune har stilt takflater på Høvringen renseanlegg til rådighet for forskningssenteret. Der er det flere forsøksfelt. Et blågrønt tak der de tester hvilke arter/sammensetning av arter som best forsinker store vannmengder på sin ferd mot fjorden. Og en blågrå flate der ulike gjennomtrengbare materialer blir testet ut. I framtida kan slike materialer benyttes på store flater og for eksempel i i rundkjøringer.

Forsøksfelt: Feltstasjonen på Høvringen er bygd med tre felt for ulike forsøk med blågrønne og blågrå tak. Taket er stilt til disposisjon av Trondheim kommune og bygget er ein del av Høvringen avløpsrenseanlegg. Målet er å finne det materialet som best kan lede bort overflatevann slik at det ikke blir oversvømmelse, Foto: Carl-Erik Eriksson.

Trondheim kommune er tidlig ute med klimatilpasningen blant annet ved Åsveien skole og Byåsen skole. Dammer og regnbed vil oppholde store vannmengder en periode og hindre oversvømmelse av arealer. Bekkeåpning er et annet fokusområde der kommunen kan vise til mange vellykkede prosjekter. Iladalen er det mest kjente.

Les mer om fordelene ved bekkeåpning.

– Et våtere klima vil også kreve mer oppmerksomhet på drift og vedlikehold av bygg og arealer. Et eksempel er å sørge for riktig dimensjon på stikkrenner under kommunale veier, slik at kraftig regn ikke fører til oversvømmelse, forteller Strømø.

Mange gevinster

Hvis ikke kommunene setter i verk tiltak nå, vil reparasjonskostnadene grunnet et våtere klima, ikke minst flomskader, kunne bli svært store på sikt. I rapporten Klima som finansiell risiko er det påpekt at det er viktig å sette inn tiltak nå! Reparasjonskostnadene ved å la være kan bli meget høye. Rapporten viser at kommune-Norge er treg med å komme i gang med tiltak. Bare forsikringsselskapene kan sies å ha tatt utfordringene på alvor.

– Det er store økonomiske besparelser ved å forebygge vannskader i bygg, anlegg og på  andre arealer. Og faktisk vil en klimatilpasset by kunne bli en triveligere by, med mer blått i tillegg til det grønne – ja, en by med økt naturmangfold og flere opplevelser for alle som bor her, sier Strømø.

  • Nyeste bekkeåpning: Sørabekken ble gjenåpnet i 2016 i forbindelse med anlegging av sykkelveg fra Klett til Heimdal. – Vannkvaliteten er i ferd med å bedres og fisken er på veg tilbake. Når vegutbyggingen ved Klett er ferdig, er målet at sjøørret skal kunne gå opp i Søra fra Gaulosen. I tillegg vil Søra være et flomforebyggende tiltak, fordi en åpen bekk kan føre helt andre mengder flomvann enn en bekk i rør, sier Ellen-Birgitte Strømø. Foto: Carl-Erik Eriksson

  • Attraktivt turområde: Trondheim kommune fikk Statens bymiljøpris i 2010 for arbeidet med Ilavassdraget. Bekkeåpningen og sikringen av grøntdraget har vært viktige for arbeidet med å endre Iladalen fra en forurenset industrisone til et velfungerende rekreasjonsområde. Foto: Carl-Erik Eriksson

Planlegging, beslutning og innovasjon

Planlegging er det viktigste verktøyet for klimatilpasning, arealbruk, utbygging og krav til utbygger. For å få gjennomført nødvendige tiltak er det avgjørende med god klimapolitisk forankring og at organisasjonen kontinuerlig arbeider med utvikling og innovasjon.

– Trondheim kommune har god politisk forankring av arbeidet med klimatilpasning og i motsetning til flere andre kommuner, så har vi god støtte i arbeidet fra politisk hold,  sier Ellen-Birgitte Strømø.

– Vi og andre store kommuner har anledning til å bruke ressurser på å håndtere tematikken. Vi merker allerede nå stor etterspørsel etter både foredrag og erfaringsdeling, forteller hun. Og legger til at tverrfaglig samarbeid er helt nødvendig. Både internt i kommunen og mellom forvaltningen, kompetansemiljøene, næringslivet  og folk flest. For å kunne bistå de mindre kommunene, har vi nylig etablert Nettverk for klimatilpasning Trøndelag.

Første spin-off fra Trondheim kommunes arbeid er altså etablert. Klimatilpasning er et nasjonalt satsingsområde og offentlige aktører roper etter kunnskap. I dette arbeidet er Trondheim i front!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?