Transport & miljø

Utvider samarbeidet om skogskjøtsel i Bymarka

Del denne artikkelen

Viktig arbeidsplass: De ansatte i Hogst er rekruttert fra rusbehandlingsklinikker og fengsler. Det at arbeidsgiveren stiller krav, er svært viktig for motivasjonen og selvfølelsen, mener de ansatte. Foto: Bennett

For andre året på rad inngår nå Trondheim kommune et samarbeid med den sosiale entreprenøren Hogst. Det gir håp til flere som sårt trenger en jobb å gå til.

Tekst
Kari-Anne Aarvåg

− Samarbeidet med Trondheim kommune betyr utrolig mye! Vi ønsker å engasjere flere offentlige instanser til å i større grad kjøpe tjenester fra oss. Ikke bare gir det gevinst til skogbruket og friluftslivet, men også de menneskene som i utgangspunktet står langt unna arbeidslivet, sier daglig leder i Hogst, Børge Hergren.

Hogst tilbyr fast arbeid til tidligere straffedømte- og rusmisbrukere som er motiverte til et liv uten rus og kriminalitet.

− Vi rekrutterer personell fra fengsler og rusbehandlingsklinikker. De får et tremåneders kurs med nødvendig opplæringen i manuelt skogsarbeid. NAV dekker kursperioden – med forbehold om at Hogst tilbyr fast jobb i etterkant av kurset, sier fagansvarlig i Hogst, Vegard Nytrø.

Rydder i skogen: Primært sett tilbyr Hogst AS manuelle skogryddingstjenester. De håper å utvide kompetansen etter hvert som bedriften blir større. Foto: Bennett.

Stor samfunnsnytte

En samfunnsøkonomisk studie fra 2014 som Vista Analyse har gjennomført for Røde Kors, viser at den samfunnsøkonomiske besparelsen ved at én person med et rus- og kriminalitetslivsløp flyttes over til et livsløp som skattebetaler, er på omlag 15-21 millioner kroner i løpet av 20 år.

Tidligere straffedømte eller rusmisbrukere har i dag problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og løslatelse betegnes gjerne som en «glippsone».

− Vi skulle ønske flere satset på akkurat denne målgruppen. Vi har å gjøre med mennesker som  ønsker å bli satt krav til – og å bli sett på som normale. Dette er ikke et tiltak, men en ordinær bedrift. Møter de ikke opp, ja, da blir det trekk i lønn, sier Nytrø.

− Vi gir et tilbud til gutter som faktisk vil. I tillegg til de som allerede er ansatt, har vi vært i kontakt med om lag 80 personer. De har alle et sterkt ønske om jobb, men enn så lenge har vi ikke nok oppdrag til å ansette flere, sier Hergren.

Trang fødsel

Det hele startet med at Hogst i 2016 tok kontakt med politiker Sissel Trønsdal, som med det samme tente på idéen.

− Jeg så dette som en vinn-vinn-situasjon. Det er viktig at de som kommer ut etter soning får en meningsfylt hverdag. Samtidig har kommunen mye skog det er nødvendig å få gjort noe med og som i dag settes ut på anbud, sier den engasjerte politikeren.

Trøndelag fylkeskommune var først ute med et samarbeid. Trondheim kommune var noe avventende i oppstartfasen, men er nå i gang. I 2017 fikk Hogst et prøveprosjekt i kommunen, og i februar i år ble forslaget om samarbeid enstemmig vedtatt i Bystyret. Nå kan Hogst se fram til en ny høst i de grønne, kommunale skogene.

− Vi håper dette er starten på et større samarbeid med kommunen som så mange av de guttene vi har i jobb tilhører, sier Nytrø.

− Hogst ryddet 120 dekar skog gi 2017. I år er det foreløpig planlagt at de skal rydde ytterligere 250 dekar. De leverer kvalitetsarbeid, og vi er svært fornøyde med den jobben som er gjort, sier skogforvalter i Trondheim kommune, Espen Skovhus Bråthen.

Får støtte fra Ferd

Det er ikke til å stikke under en stol at Hogst har hatt en tøff start på livet. Spredte oppdrag og lange reiseveier har ført til mang en spilt arbeidstime. I 2017 gikk bedriften med 2,5 millioner kroner i underskudd. Likevel er det lys i enden av tunnelen.

− Av 125 bedrifter er vi nå én av de heldige 10 som er trukket ut til å få hjelp gjennom Ferd-systemet. Vi håper det – sammen med det livsviktige samarbeidet med Trondheim kommune, kan sette fart i utviklingen, avslutter daglig leder i Hogst.

Ferd investerer i sosiale entreprenører, og bidrar med kapital, kompetanse og nettverk til de utvalgte selskapene.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?