Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Kartlegger mikroplast i Trondheims drikkevann

Del denne artikkelen

Flere prøver skal analyseres: med vannprøver fra drikkevannskildene blir sendt til Norsk institutt for vannforskning i Oslo, for å kartlegge mikroplast i byens drikkevannskilder. Foto: Carl-Erik Eriksson

Landets høyeste konsentrasjoner av mikroplast i drikkevann er funnet i Trondheim. Nå skal de ferske funnene kartlegges.

Tekst
Kari-Anne Aarvåg

Vi finner stort sett mikroplast over alt der vi leter. Slik har det trolig vært i flere tiår. Enda er det for få undersøkelser som er gjort, til å kunne si at mikroplast i drikkevann er et økende problem, sier forskningsleder ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Norsk vann samarbeider med 17 norske kommuner, deriblant Trondheim kommune. Derfor er nå NIVA i gang med å kartlegge forekomsten av mikroplast i norske drikkevann. Folkehelseinstituttet skal bidra med vurdering av helsemessig risiko. Resultater fra kartleggingen ventes allerede i løpet av våren 2018.

Prøveflasker: Ole Martin Fæster ved Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg (VIVA) har mottatt prøveflaskene som skal sendes til Oslo og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) for videre lab-undersøkelser. Foto: Carl-Erik Eriksson

Mikroplast i 9 av 11 norske vannprøver

I regi av VG analyserte i oktober NIVA vannprøver fra drikkevann rundt om i Norge. Resultatet viste funn av mikroplast i 9 av 11 prøver. De høyeste konsentrasjonene av mikroplast ble funnet i drikkevannet i Trondheim og på Skullerud i Oslo. De hadde 1,56 plastpartikler per liter vann.

– Resultatet bygger på én prøve tatt inne i et bygg hos en abonnent, noe som selvfølgelig er et altfor snevert grunnlag å konkludere fra. Konsentrasjonene som er funnet kan i teorien komme av plastrørene i ledningsnettet, sier avdelingsleder ved Vann og avløp i Trondheim kommune, Odd Atle Tveit.

– Norsk vann er noe av det beste i verden, og jeg tror man får i seg mer mikroplast fra andre kilder enn drikkevann. Nivåene vi finner i Norge er svært lave sammenlignet med en global studie som er gjort, sier Olsen.

Helsemessig risiko

I dag er det for få studier til å kunne konkludere angående helsemessig risiko, sier Camilla Svendsen hos Folkehelseinstituttet ved Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr.

– Men det er lite som tyder på at mikroplast er skadelig for mennesker. Mikroplast er først og fremst et miljøspørsmål, og har vist seg å være skadelig for organismer i havet, utdyper Svendsen.

– Det er kjent at partikler større enn 150 mikrometer ikke absorberes inn i kroppsvevet. Plast som dette passerer gjennom fordøyelsessystemet på samme måte som ufordøyd mat, supplerer Olsen.

I første omgang handler det om å kartlegge konsentrasjonsnivået av mikroplast i drikkevannskildene.

– Jeg kan aldri tenke meg at Folkehelseinstituttet vil konkludere med så høye verdier at det utgjør en helsemessig risiko på nåværende tidspunkt, sier avdelingsleder ved Vann og avløp i Trondheim kommune, Odd Atle Tveit.

Mikroplast i 83% av verdens drikkevannskilder

Det var nettstedet Orb Media som først omtalte de oppsiktsvekkende funnene av mikroplast i internasjonale drikkevannskilder, og satte med det fokus på et helt nytt problemområde. Selskapet fikk forskere fra University of Minnesota School of Public Health til å analysere prøver fra 159 ulike kilder verden over. Resultatene viste plastpartikler i 83 prosent av drikkevannskildene.

I Europa ble det funnet mikroplast i 72,2 prosent av drikkevannskildene, noe som tilsier den lavest andelen av de syv verdensdelene. USA troner på topp med sine 94,4 prosent.

Alle prognoser tilsier at vi vil fortsette å produsere og bruke plast. Oppmerksomheten rundt mikroplast vil nok føre til at bruk av mikroplast direkte i produkter, som for eksempel kosmetikk, vil avta. Bevisstheten om god avfallshåndtering, resirkulering og gjenbruk er økende, og det er bra, siden det er nettopp dette som kan bidra til å begrense avfall på avveie, avrunder forskningslederen ved NIVA.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?