Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Slik tar du vare på byens verneverdige hus

Del denne artikkelen
Bakkegata 8

Tidsriktig uttrykk: Opprinnelig kledning, etasjebånd, portaler, vannbord, vinduer og dører må tas vare på for å bevare byggets identitet. Foto: Carl-Erik Eriksson

Bor du i et gammelt hus på Møllenberg, Rosenborg eller Kirkesletten og lurer på hvordan du skal ta vare på det? Da trenger du den nye veilederen!

Tekst
Turid Helle

Hus på Møllenberg− Den nye veilederen skal være et hjelpemiddel til å oppnå best mulig forvaltning av den av den kulturhistoriske bygningsmassen, forteller Elisabeth Kahrs. Hun er arkitekt/antikvar hos Byantikvaren og en av forfatterne av veilederen.

− Vi har laget den fordi det i lengre tid vært behov for en oppdatering av veilederen fra 1985. I dag legges det større vekt på å beholde originale bygningsdeler, slik verneplanen legger opp til, forteller hun.

Bevaringsområdet Møllenberg, Rosenborg og Kirkesletten

Området omtales i dag ofte kun for Møllenberg, selv om det er Rosenborg som utgjør det største av de tre områdene.

Kart over Møllenberg

Sammenhengende trehusbebyggelse: Murbebyggelsen som finnes innenfor bevaringsområdet Møllenberg, Kirkesletten og Rosenborg er markert i farger. Illustrasjon: Byantikvaren, Trondheim kommune

Bebyggelsen innenfor bevaringsområdet kan grovt deles inn i fire kategorier bygningstyper:

 • Tidlig Møllenberg-hus er hovedsaklig rekkehus langs gaten og finnes inntil/like under Festningsområdet.
 • Kirkesletten-husene har for og bakgård med lukket gårdsrom og finnes i området mot rundkjøringen før Bakke bro.
 • Rosenborg-husene har høy tomteutnyttelse med forgård mot gate og bakgård delvis mot gate og indre kvartal og er typisk for hele området nordøst for Nonnegata.
 • Murbebyggelse fra før 1925 er halve kvartaler gjenreist etter brann på 3-4 steder i Roseborg-bebyggelsen i Båhus gate, Gyldenløves gate, Haldens gate og Nonnegata.

Rosenborg-bebyggelsen er den typen det er flest av og den typen som utgjør området med høyest utnyttelse.

Istandsetting

− Reguleringsbestemmelsene vedrørende eksisterende bebyggelse er tydelig på at alle eksisterende trebygninger som inngår i bevaringsområdet, og alle murbygninger eldre enn 1925, skal bevares, forteller Kahrs.

Ulike ytter- og portdører

Bevares: Originale ytter- og portdører skal bevares. Nødvendige reparasjoner og vedlikehold bør utføres jevnlig. Foto: Byantikvaren, Trondheim kommune.

I heftet finner du byantikvarens anbefalinger og råd for istandsetting av gamle bygninger og tips til hvor du kan finne mer nyttig informasjon om:

 • Trehusbebyggelsens fasader
 • Murhusbebyggelsens fasader
 • Ytterdører og portdører
 • Vinduer
 • Gjerder og porter
 • Trapper
 • Taktekking og piper
 • Takrenner og nedløp
 • Takvinduer
 • Takoppbygg/kobbhus
 • Takterrasser
 • Balkonger
 • Farger
 • Rømningsveier

I tillegg gir veilederen råd angående bruksendring av uthus, loft og kjellere, gårdsrom og trapperom.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?