Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Slik tar du vare på byens verneverdige hus

Del denne artikkelen
Bakkegata 8

Tidsriktig uttrykk: Opprinnelig kledning, etasjebånd, portaler, vannbord, vinduer og dører må tas vare på for å bevare byggets identitet. Foto: Carl-Erik Eriksson

Bor du i et gammelt hus på Møllenberg, Rosenborg eller Kirkesletten og lurer på hvordan du skal ta vare på det? Da trenger du den nye veilederen!

Tekst
Turid Helle

Hus på Møllenberg− Den nye veilederen skal være et hjelpemiddel til å oppnå best mulig forvaltning av den av den kulturhistoriske bygningsmassen, forteller Elisabeth Kahrs. Hun er arkitekt/antikvar hos Byantikvaren og en av forfatterne av veilederen.

− Vi har laget den fordi det i lengre tid vært behov for en oppdatering av veilederen fra 1985. I dag legges det større vekt på å beholde originale bygningsdeler, slik verneplanen legger opp til, forteller hun.

Bevaringsområdet Møllenberg, Rosenborg og Kirkesletten

Området omtales i dag ofte kun for Møllenberg, selv om det er Rosenborg som utgjør det største av de tre områdene.

Kart over Møllenberg

Sammenhengende trehusbebyggelse: Murbebyggelsen som finnes innenfor bevaringsområdet Møllenberg, Kirkesletten og Rosenborg er markert i farger. Illustrasjon: Byantikvaren, Trondheim kommune

Bebyggelsen innenfor bevaringsområdet kan grovt deles inn i fire kategorier bygningstyper:

 • Tidlig Møllenberg-hus er hovedsaklig rekkehus langs gaten og finnes inntil/like under Festningsområdet.
 • Kirkesletten-husene har for og bakgård med lukket gårdsrom og finnes i området mot rundkjøringen før Bakke bro.
 • Rosenborg-husene har høy tomteutnyttelse med forgård mot gate og bakgård delvis mot gate og indre kvartal og er typisk for hele området nordøst for Nonnegata.
 • Murbebyggelse fra før 1925 er halve kvartaler gjenreist etter brann på 3-4 steder i Roseborg-bebyggelsen i Båhus gate, Gyldenløves gate, Haldens gate og Nonnegata.

Rosenborg-bebyggelsen er den typen det er flest av og den typen som utgjør området med høyest utnyttelse.

Istandsetting

− Reguleringsbestemmelsene vedrørende eksisterende bebyggelse er tydelig på at alle eksisterende trebygninger som inngår i bevaringsområdet, og alle murbygninger eldre enn 1925, skal bevares, forteller Kahrs.

Ulike ytter- og portdører

Bevares: Originale ytter- og portdører skal bevares. Nødvendige reparasjoner og vedlikehold bør utføres jevnlig. Foto: Byantikvaren, Trondheim kommune.

I heftet finner du byantikvarens anbefalinger og råd for istandsetting av gamle bygninger og tips til hvor du kan finne mer nyttig informasjon om:

 • Trehusbebyggelsens fasader
 • Murhusbebyggelsens fasader
 • Ytterdører og portdører
 • Vinduer
 • Gjerder og porter
 • Trapper
 • Taktekking og piper
 • Takrenner og nedløp
 • Takvinduer
 • Takoppbygg/kobbhus
 • Takterrasser
 • Balkonger
 • Farger
 • Rømningsveier

I tillegg gir veilederen råd angående bruksendring av uthus, loft og kjellere, gårdsrom og trapperom.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?