Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Olav Tryggvasons gate blir miljøgate

Del denne artikkelen

Uteservering: Olav Tryggvason gate blir i prøveprosjektet ei gate med mer grønt og trær, flere sykkelstativ og sitteplasser. Noen vil også starte med uteservering, blant andre Habitat som holder til i den vestre delen av gata (Foto: Lacie Goff).

Besøkende i Olav Tryggvasons gate ønsker seg mer grønt, mindre trafikk og flere sitteplasser. Det er den klare konklusjonen etter en undersøkelse som ble gjennomført i mai.

Tekst
Ingunn Grøtte

I løpet av sommeren er det akkurat mer grønt, mindre trafikk og flere sitteplasser som kommer i gata. I midten av juli skal prøveprosjektet Olav Tryggvason miljøgate være klart.

Allerede da Nordre Avlastningsveg åpnet i 2010 ble det bestemt at Olav Tryggvasons gate skulle bli ei miljøgate. Nå i sommer settes et prøveprosjekt i gang for å høste erfaringer til en permanent endring av gata. Fire kjørefelt reduseres til to og nye sykkelfelt kommer i begge retninger.

Bygningene og butikkene i gata er godt likt

Flotte bygninger: Bygningene i Olav Tryggvasons gate ble nevnt som en av de tingene som er bra med gata. Mathesongården i krysset ved Søndre er kanskje den aller flotteste (Foto: Ingunn Grøtte).

Flotte bygninger: Bygningene i Olav Tryggvasons gate ble nevnt som en av de tingene som er bra med gata. Mathesongården i krysset ved Søndre er kanskje den aller flotteste (Foto: Ingunn Grøtte).

Bygningene og butikkene er det de fleste nevner som bra med Olav Tryggvason. I tillegg mener mange at kollektivtilbudet, mangfoldet, at gata ligger sentralt og lett tilgjengelig er pluss for gata. I den østre delen av gata er det også mange som nevner trærne som noe positivt.

Totalt sett scorer ikke byrommene i Olav Tryggvasons gate spesielt høyt på hvor godt publikum liker omgivelsene. På en skala fra en til ti havner gata på litt over middels. Den midtre delen av gata får best score med 6,3, vestre del havner på et gjennomsnitt på 6,1 og østre del havner på 5,9. Til sammenligning scorer et populært byrom som Bakklandstorget hele 8,8 i samme type undersøkelse.

Både trafikk, handel og trivsel skal evalueres
Det er mye som skal evalueres i løpet av prøveperioden. Prosjektet skal se på handel og omsetning, sykkelbruk, trafikkutvikling, trafikksikkerhet og hvordan den nye gata fungerer for transportaktører. I tillegg er gående, gateliv og opplevd kvalitet ett av momentene. Flere ulike undersøkelser brukes for å kunne gi en god evaluering etter seks måneder, og en av dem er en byromsundersøkelse. Denne undersøkelsen ble gjort i mai før det ble gjort noen endringer i gata, og den skal gjentas etter at miljøgata er ferdig.

– Seks studenter stod tre steder i Olav Tryggvasons gate på dagtid og seks nye studenter stod de samme stedene på kveldstid. Til sammen gjorde de 369 intervjuer, forteller Mathias Midbøe som er byplanlegger ved Byplankontoret og ansvarlig for gjennomføringen av byromsundersøkelser i Trondheim kommune.

Intervjuer ble gjennomført utenfor Byhaven, i kvartalet mellom Nordre og Søndre gate og i østre del av gata i kvartalet mellom Søndre gate og Krambugata. På alle tre steder nevnte de spurte at de ønsket seg mindre trafikk, mer grønt og sitteplasser eller uteservering. Mange nevner også at de ønsker seg sykkelveier, flere typer butikker og flere restauranter.

Sitteplasser: Ulike moduler med sitteplasser vil sammen med trær og sykkelparkering bli plassert i de fire møbleringssonene i gata (illustrason fra Vestre).

Sitteplasser: Ulike moduler med sitteplasser vil sammen med trær og sykkelparkering bli plassert i de fire møbleringssonene i gata (illustrasjon fra Vestre).

Gate med sitteplasser og trær og flere sykkelstativ
– Fra midten av juli vil miljøgata stå klar. Fire kjørefelt blir redusert til to, og den ekstra plassen vil bli brukt til sykkelfelt i begge retninger, nye bussholdeplasser som er trukket ut fra fortauet og møbleringssoner i deler av gata. Fortausarealet på nordsiden av gata blir nå mer tilgjengelig for næringsdrivende i gata både til salgsstativ, utemøbler og uteservering.

Det forteller Sissel Hovin fra Kommunalteknikk som er prosjektleder for gjennomføringen av miljøgata. Hun legger til at i tillegg til møbler som de næringsdrivende selv vil bruke, vil prosjektet møblere fire møbleringssoner med sitteplasser, planter, trær i krukker og sykkelstativ.

– Det blir det spennende å se hva slags effekt tiltakene i gata vil ha. Det er jo det som er mest interessant! Grunnen til at vi gjorde denne undersøkelsen var først og fremst for å få et sammenligningsgrunnlag med etterundersøkelsen, avslutter Midbøe.

Les mer om prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?