Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Renere badevann i bekker og fjord

Del denne artikkelen
Ilsvika er et av stedene der det er gjort en jobb for å bedre badevannskvaliteten.

Ilsvika er et av stedene der det er gjort en jobb for å bedre badevannskvaliteten.

Kvaliteten på badevann i Trondheim har blitt bedre gjennom flere tiår. Kommunen overvåker vannkvaliteten og leter hele tiden etter syndere som slipper ut kloakk.

Tekst
Merete Mauland

Bedre badevannskvalitet

Det er sommer og vi kan endelig kose oss på byens badeplasser. De tøffeste av oss beveger seg også ut i vannet for et bad.

Resultater fra vannprøver flere tiår tilbake i tid i Korsvika

Resultater fra vannprøver flere tiår tilbake i tid i Korsvika viser bedring i badevannskvalitet.

Tidligere var vannet på noen av badeplassene i byen mer forurenset. – Korsvika var en av verstingene, forteller Terje Nøst, som er naturforvalter i Miljøenheten. Han har jobbet med vannkvalitet i mange år og sier at de har målinger av vannkvalitet fra flere tiår tilbake. Disse målingene viser at badevannskvaliteten har blitt bedre, og særlig på «verstingplassene».

Nøst forteller også at det er satt veldig strenge krav til kvalitet på badevannet, så det trenger ikke være farlig å bade selv om man får utslag på prøvene. Her finner du oppdaterte tall for badeplassene i Trondheim. Nederst i saken finner du resultater fra alle de offisielle badeplassene i byen over tid.

Tar jevnlige prøver

Kommunen har tilsynsansvar for 22 badeplasser i Trondheim. Her finner du informasjon om badevannskvaliteten. Det betyr at de tar prøver jevnlig for å holde oversikt og informere badegjester hvis vannet har dårlig kvalitet. Det er  E.coli de måler i disse prøvene. Finner de høy konsentrasjon av disse bakteriene skyldes det trolig en kloakklekkasje i nærheten. Prøvetakingen begynner etter 17. mai og de tar prøver på alle badeplassene rundt ti ganger gjennom sommeren.

Jevnlige prøver gjennom sommerhalvåret viser kvaliteten på badevannet

Jevnlige prøver gjennom sommerhalvåret viser kvaliteten på badevannet. Her er det tatt en prøve fra Korsvika på Lade.

Geir Ivar Sandrød jobber som naturforvalter i Trondheim kommune og er ute på runde for å ta vannprøver på en rekke badeplasser fra Flakk til Ranheim. Han tar på seg vadebukser og går noen meter ut fra stranda. Der tar han prøven litt under vannoverflaten. – Det har ikke skjedd at jeg har luktet på vannet at det er forurenset. Han forteller at det generelt er veldig bra kvalitet på badevannet.

Hvis det dukker opp prøveresultater som viser E.coli må de ut å ta nye prøver. Hvis analysen av de påfølgende prøvene også viser at det er noe galt, legger kommunen ut informasjon på nettsidene om badevannskvalitet. Informasjon om dette finner du også på badeplassene. -Vi tar en tredje prøve og hvis resultater der viser det samme må vi vurdere å stenge badeplassen, forteller Sandrød. Men her kan naturforvalteren berolige oss og han sier at dette skjer veldig sjeldent.

Detektivarbeid for å finne synderen

Hvis vannet er forurenset har kommunen et ansvar. De må finne ut hvor forurensingen kommer fra. Er det et kloakkutslipp i nærheten? Eller kommer det forurenset vann i bekken?

Her kommer Vann- og avløpsavdelingen og de ansatte ved avløpsnett inn i bildet. De må prøve å finne ut hvor eventuell kloakk kommer fra. De tar prøver og søker etter lekkasjer for å finne kilden til utslippet.

Grønt vann fra kloakklekkasje

Vann og avløp slipper grønn farge ned i toalettet for å se om denne fargen kommer ut i naturen. Gjør den det er det kloakklekkasje.

Roger Pedersen er arbeidsleder i avdeling for Vann og avløp i Trondheim bydrift. De søker oppover i rørsystemet med kamera i avløpsrørene. Der kan de se om det dukker opp noe mistenkelig fra noen av rørene som er koblet på. Hvis de har mistanke om kloakklekkasje fra et hus eller leilighetsbygg så banker de på og trekker ned en ampull med farge i toalettet. Hvis toalettet er koblet feil vil vannet i avløpsrørene og den nærmeste bekken få en kraftig grønnfarge. – I mange tilfeller er det også feil på nye bygg, sier Pedersen. Han forteller at det fortsatt er doer og avløpsrør som er koblet feil og kloakken går rett i regnvannsrør og ut i naturen.

Trondheim bydrift sitt arbeid med å søke etter feilkoblinger fra eiendommer og bedrifter resulterer i bedring i vannkvalitet både i bekker og på badeplassene. Roger Pedersen har jobbet med å begrense forurensing i flere år. De kontakter «synderne» og pålegger dem å ordne opp.

– Vi har fortsatt ikke en mann på hver kum, sier Roger med et lurt smil. Han forteller at Trondheim bydrift setter pris på at folk melder ifra hvis det lukter kloakk eller man ser forurensing i naturen.

Regn og oversvømmelse

Når det regner mye kan det føre til oversvømmelse i rørene. Blir det for mye vann som skal inn samme sted vil avløpsvannet finne nye veier og renne ut i bekker eller i fjorden.

Dette var blant annet et problem ved Hitrafjæra på Ranheim. Når avløpsvann flommet over klarte ikke rørsystem og pumpestasjonen og ta unna kloakken og det havnet i regnvannsrøret og ut i nærområdet. Da havnet kloakk ut i fjorden og ble skylt inn på badestranda. Men nå er det tatt grep og prosjektet ved Sjøskogbekken skal løse dette problemet. Kommunen har lagt ut en lang regnvannsledning firehundre meter ut i fjorden slik at avløpsvann ledes bort.

Et omfattende arbeid ble gjennomført vinteren 2017/18 med nytt rør som leder bort kloakk som går i overløp bort fra badestranda på Ranheim og langt ut i fjorden.

Et omfattende arbeid ble gjennomført vinteren 2017/18 med nytt rør som leder bort kloakk som går i overløp bort fra badestranda på Ranheim og langt ut i fjorden.

Ferskvann

Badeplasser ved fjorden

Resultater fra vannprøver flere tiår tilbake i tid i Korsvika

dusj på badeplass

Har du lest disse sakene?