Transport & miljø

Slik går barna til skolen i Trondheim

Del denne artikkelen

Mamma Julie Nesheim ser gåbussen ta av. Vanligvis leder hun bussen selv.

Klokka viser 07.30, og det er avgang for gåbussen fra Hammersborg til Åsveien skole. Mamma Julie Nesheim (42) vinker god tur til dagens bussjåfør Maja Bratland (12) og passasjerene Odin og Peder (begge 6 år).

Tekst
Hans Kringstad
Foto
Thor Nielsen

Førsteklassingene går to kilometer til skolen daglig. På Hammersborg er det tradisjon for å ta beina fatt fra første skoledag, selv om skoleveien er så lang at veldig mange ville ha satt barna i bilen. Forskning tyder på at du blir smartere av å gå til skolen.

– Gåbuss er vinn-vinn for barn, foreldre og miljø. Ungene blir selvstendige, trygge på skoleveien og gode venner. Vi voksne blir også kjent med hverandre når vi samarbeider om å følge barna. Og så vet vi at fysisk aktivitet er bra både for helse og læring, sier Julie Nesheim, som har rutine som mor, gåbussleder og lege.

Maja Bratlands gåbuss har bare to passasjerer i dag. Foran er Majas lillebror Peder og kameraten Odin.

Skoleveien har blitt grønnere

Bilbruk til og fra skolene i Trondheim er redusert kraftig de siste årene. Likevel viser en omfattende spørreundersøkelse i regi av Miljøpakken at ca 2000 av 14 000 elever på barnetrinnet fortsatt blir kjørt. Det skjer trass i at 90 prosent har kortere enn to kilometer skolevei.

Deler av den to kilometer lange skoleveien Hammersborg-Åsveien er bilfri.

Naturlig nok er det de yngste som blir kjørt oftest – også over svært korte strekninger. Mens sjåførvikar Maja loser Odin og Peder til fots i retning Åsveien, kommer over 500 andre førsteklassinger i Trondheim til forskjellige skoler etter bilturer på en kilometer eller kortere.

– Vi har bitt oss merke i at ganske mange blir kjørt veldig kort. Det er også interessant at gutter sykler mer enn jenter, og at jenter går mer enn gutter, ser reiserådgiver Sylvelin Foldøy i Miljøpakken.

Gåbussen krysser gata. Førsteklassingene blir kjent med skoleveien på en trygg måte.

Ønsker flere jenter på sykkel

Miljøpakken arbeider målrettet med skolene for å endre reisevaner.

– Vi skal bruke funn fra undersøkelsen for å sette inn tiltak. Gåbuss er et godt virkemiddel for å kutte de korteste kjøreturene. Foreldre deler på ansvaret med å følge de yngste elevene til skolen. Det er sosialt og skaper trygghet. Flere bør prøve, sier Foldøy.

22 prosent av guttene og 16 prosent av jentene på barnetrinnet sykler til og fra skolen. Reiserådgiverne ønsker å få flere jenter til å sykle.

– Det er i utgangspunktet positivt at jenter liker å gå til skolen, men etter hvert som de blir eldre og øker radiusen de beveger seg i, kan det bli langt å gå.  Da er det en fordel å ha lært å bli trygg på sykkel i nærområdet sitt, sier Sylvelin Foldøy.

Undersøkelsen viser store forskjeller mellom skolene. To eksempler – buss og kategorien ”annet” er ikke tatt med her:

Nidarvoll
32 % bil
3 % sykkel
54 % til fots

Ranheim
3 % bil
53 % sykkel
29 % til fots

Om Nidarvoll

– Mye av bilbruken skyldes at vi er en stor krets. Mange bor for eksempel i Fossegrenda og passerer skolen i bil på vei til jobb. Vi oppfordrer til å gå og sykle, men det er ikke lett å endre folks vaner. Vi har dessuten en del trafikkfarlige punkt som vi har forsøkt i mange år å få utbedret. Det virker som en evig diskusjon, sier rektor Jan Tilset Larsen ved Nidarvoll skole.

Ved Nidarvoll og Hallset skole, der det også er mye bilkjøring, blir adskillig flere kjørt til skolen om morgenen enn hjem igjen på ettermiddagen. Det tyder på at mange sitter på når foreldrene kjører til arbeid.

Om Ranheim

Ranheim skole har arbeidet målrettet for bedre reisevaner i årevis, spesielt for mer sykling:
– Vi oppfordrer førsteklassene til å lage gåbusser. Sparkesykler tas i bruk tidlig. Det er godt tilrettelagt for sykling på Ranheim, vi har mye sykkelparkering ved skolen og vi arrangerer sykkelaktiviteter i forbindelse med skoledagen. Det har vokst fram en kultur for sykling. Dessuten har vi et aktivt trafikksikkerhetsutvalg, forteller rektor Arne Svein Gravanes.

Ranheim har blitt sykkelskole nummer en i Trondheim.

Sykling er tredoblet

Spørreundersøkelsen ble gjort seint på høsten i fjor, i en periode da det normalt er mer bilkjøring og mindre sykling enn i den lyseste årstida. Foreldre svarte via den digitale meldeboka. Manuelle tellinger av sykler og biler ved et utvalg skoler vår og høst viser færre biler og litt mer sykling, men ikke store forskjeller. Disse tellingene vitner om en liten revolusjon ved skolene i Trondheim siden bystyret opphevet «forbudet» mot å la barn sykle før de går i 5. klasse:

  • Sykling er nesten tredoblet.
  • Mer enn 1000 færre barn blir kjørt daglig

I samme periode har Miljøpakken satt inn en rekke tiltak ved flere skoler: Opplæring i trafikksikkerhet, sykkelservice, flere sykkelstativ og utbedring av farlige punkt på skoleveien.

Diagrammet viser hvordan barneskolebarna i Trondheim reiste til skolen i månedsskiftet oktober/november i fjor.

Trondheim best på Beintøft

Skolene i Trondheim er noen av de ivrigste i landet til å delta i gå- og syklekampanjen Beintøft. Varaordfører Ola Lund Renolen markerte nylig åpning av kampanjen ved Berg skole. Han listet opp gode grunner til å gå og sykle til skolen:

  • Det er artig å sykle eller gå sammen med venner
  • Man blir bedre på skolen når man får frisk luft før skolen begynner
  • Man blir sprekere enn de som sitter i bil
  • Man blir godt kjent med skoleveien og kan si fra om det er noe som er feil der

– For oss politikere er det også et viktig poeng at dere som er barn bidrar til at voksne kjører mindre bil. For hvis de ikke må kjøre dere, så må de kanskje heller ikke kjøre til jobben sin.  Vi tror at ungene i Trondheim kommer til å vinne Beintøft i år også, sa Ola Lund Renolen.

Kjører bil uansett…

Nettopp det at de likevel skal kjøre til jobben, er det vanligste svaret når foreldre i Trondheim blir spurt hvorfor barna ikke går eller sykler til skolen. 40 000 parkerer bilen gratis ved arbeidsplassen hver dag her i byen. Langt færre svarer at de kjører fordi det er farlig å gå eller sykle. Bare en liten andel sier at de kjører til skolen ens ærend med ungene.

På Hammersborg har gåbuss vært et alternativ til bil i mange år. Storesøster Maja, som leder dagens buss, var selv gåbusspassasjer som skolestarter.

– Gåbuss har så mange fordeler. Med fem barn på laget er det nok å gå en gang hver i uka. Det eneste som kreves er at en forelder kan være litt fleksibel, eller at for eksempel større søsken kan steppe inn når det trengs. Målet er at barna skal begynne å gå skoleveien selv i løpet av første klasse, sier mamma Julie Nesheim.

Da var det gjort. Gåbussen er framme ved Åsveien skole.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?