Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

En smart søppeldunk

Del denne artikkelen
Sturla Reistad står på driftsstasjonen til bydrift og viser informasjon fra de nye søppeldunkene.

Sturla Reistad står på driftsstasjonen til bydrift og viser informasjon fra de nye søppeldunkene. Merete Mauland

Nå gir søppelkoppene i byen beskjed når det er behov for tømming. Bydrift får melding på appen og kan kjøre dit for å tømme.

Tekst
Merete Mauland

Sturla Reistad er driftsleder ved vegavdelingen i Trondheim bydrift og viser på skjermen hva de nye søppeldunkene i Midtbyen sender av data. Han er godt fornøyd med prøveprosjektet med de nye avfallsdunkene i Thomas Angells gate.

Det står ute mellom 150-200 offentlige søppelkopper i byen som tømmes hver dag. De fem nye lukkede søppeldunkene har større kapasitet ettersom søppelet komprimeres og kun trenger tømming en gang i uka.

-Det blir jo mindre kjøring og så slipper vi bomturer

Driftsleder Reistad sier at Trondheim bydrift må bli mer miljøvennlig. Dette er et konkret tiltak og det er mange fordeler med de nye søppelkoppene.

Ivar Bonde og Johan Henrik Buan tømmer fulle søppeldunker i Midtbyen så det blir rent og fint å være der.

Ivar Bonde og Johan Henrik Buan er i full gang med tømming av fulle søppelposer i Thomas Angells gate.

Komprimerer søppelet

Ivar Bonde jobber i Trondheim bydrift og trenger ikke komme å tømme de nye smarte søppeldunkene så ofte.

Ivar Bonde jobber i Trondheim bydrift og trenger ikke komme å tømme de nye smarte søppeldunkene så ofte.

Hvis søppeldunken blir full  komprimeres søppelet. Derfor trenger ikke dunkene å tømmes så ofte. Mens de vanlig søppelkoppene tømmes hver dag, er tømmefrekvensen på de nye ca en dag i uka. Beholderen er litt større, men det er komprimeringen som er det store cluet.

-Alle blir nok fornøyd med herre, sier Ivar Bonde som tømmer beholderne for Trondheim bydrift. Han og kollega Johan Henrik Buan er på runde for å tømme de offentlige søppeldunkene i Midtbyen og kjører innom de nye som står i Thomas Angells gate.

– Vanligvis heiser vi fulle søppelposer over i søppelbilen, men den er på verksted i dag, forklarer Bonde. Så i dag må Ivar kaste posen bak i på gamlemåten. Da er det greit å være to.

Fra åpne til lukkede søppeldunker

Det havner veldig mye snø og regn i de åpne søppelkoppene, men søppel fra husholdninger.

Det havner veldig mye snø og regn i de åpne søppelkoppene, men søppel fra husholdninger.

Ettersom beholderne er lukket blir innholdet mindre tilgjengelig for fugler og rotter. Et problem med de åpne avfallsdunkene er at måker og andre fugler drar søppel og matrester ut fra beholderen. Dette fører igjen til at skadedyr finner mat.

Med lukkede beholdere blir det også mindre lukt fra søppelet. -Og så er det jo finere når du slipper å se søppelet, påpeker driftsleder Sturla Reistad.

Husholdningsavfall og snø

Et annet problem med åpne beholdere er at regn og snø havner inne i dusken sammen med søppelet.

Det har også vært et problem at mange kaster privat søppel fra husholdninger i de offentlige søppeldunkene i byen.

Mindre bruk av plastsekker

-En ting er at det blir mye mindre kjøring, en annen ting er at vi bruker færre plastsekker, sier Reistad. De som tømmer søppel for Bydrift trenger ikke kjøre innom å skifte nye plastsekker hver dag. Det holder å gjøre det en gang i uka, eller ved behov når søppeldunker gir beskjed om den må tømmes.

Bruker solceller og sender data

De smarte søppeldunkene drives av solcellepanel. Den sender info om hvor hyppig den brukes og når den brukes mest. Samtidig gir den beskjed når den er 80 prosent full og trenger tømming. Dette gjør at bydrift har oversikt over kapasiteten i dunkene.

Ivar Bonde forteller at de jobber mer effektivt når de kan se tømmebehovet. Han viser også frem appen på telefonen som viser hvor full de fem dunkene er.

En app på telefonen viser de som tømmer og noen av dunkene er fulle.

En app på telefonen viser de som tømmer og noen av dunkene er fulle.

Når det er fine og varme sommerdager fylles søppeldunkene raskere enn vanlig. Det er kjekt for de som skal tømme dem å ha oversikt når det nærmer seg tømming. Ettersom dunkene har større kapasitet på grunn av komprimeringen trenger de ikke tømmes i helgene heller. Dette er bra for de som jobber med tømming, som gjerne vil slippe å jobbe helg. Driftsleder Reistad forklarer at det åpner nye muligheter:  

-Vi har jo en pott med penger, så hvis vi sparer penger her, kan vi bruke mer på f.eks. snøbrøyting eller asfaltering.

Prøveprosjekt i Thomas Angells gate

Dette har vært et prøveprosjekt hvor det er satt ut fem offentlige søppeldunker i Thomas Angells gate. Bydrift er fornøyd og skal bestille flere. Dette er en smartere og miljøvennlig måte å håndtere søppel for oss, sier Sturla Reistad. Samtidig er det bra for folk at det ikke dras søppel ut av dunkene, mindre lukt med lukkede beholdere og ikke minst at de blir tømt ved behov. Reistad er også fornøyd med at de også får data om hvor hyppig søppeldunkene brukes. 

En smartere søppeldunk som går på solcelle og sender data om behov for tømming og bruk av boksen.

En smartere søppeldunk som går på solcelle og sender data om behov for tømming og bruk av boksen.

Har du lest disse sakene?